Een school die bruist

Het Zeggelt is een openbare montessorischool. Dat betekent dat iedereen zichzelf mag zijn. We gaan uit van de individuele mogelijkheden van ieder kind en laten ze hun eigen talenten ontplooien. Leer mij het zelf te doen. Alles wat we doen is maatwerk en dat vraagt om een heel actieve houding van leerlingen en leerkrachten. De school bruist dan ook elke dag van leven en toch heerst er de rust van structuur. Een positieve en stimulerende leeromgeving.

Beter, vrijer, krachtiger

Natuurlijk zetten we in op een brede ontwikkeling. Want met een stevige cognitieve basis sta je beter, vrijer en krachtiger in het leven.  En een leeromgeving die inspireert, levert veel meer op. Dus zoeken we elke dag naar verbinding met de kinderen. Misschien via andere paden dan men soms gewend is, maar wel met een opbrengst waar je u tegen zegt. Kinderen die van het Zeggelt komen, zijn kritische meedenkers en positieve dwarsliggers. Ze durven vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan. Precies wat de maatschappij in de 21e eeuw nodig heeft.

Leren door te doen

Op Het Zeggelt werken we niet alleen met boeken, pen en papier, maar ook met montessorimateriaal zoals letterkisten, getalkaarten en kubussen. Dankzij dit materiaal leren de kinderen niet alleen met hun hoofd maar ook met hun zintuigen. Ze leren door te doen. Zo wordt leren pas echt inzichtelijk.

Goed voorbereid

Het montessorionderwijs is modern onderwijs omdat het voortdurend aansluiting zoekt bij de veranderingen in de maatschappij. Daarom gebruiken we de meest actuele devices. De leerlingen moeten immers goed voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Vaak komen ze dan in een traditionele vorm van onderwijs terecht en die aansluiting moet probleemloos verlopen.

Montessori kijkt zonder te oordelen en kent geen domme of slimme kinderen. Alle kinderen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen.