Visie

De kern van het montessorionderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Wij kijken heel gericht naar de individuele behoefte van ieder kind. We spelen daar zo goed mogelijk op in door de juiste leeromgeving en materialen aan te bieden. De inrichting van de ruimte en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol.

Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Wij bieden een leeromgeving die voortdurend prikkelt en uitnodigt om bezig te zijn. Onze leerkrachten reiken kennis en vaardigheden aan waardoor het kind steeds zelfstandiger wordt. Daarbij letten ze erop of de keuzes van kinderen passen bij hun ontwikkelingsfase. En ze houden nauwlettend in de gaten of alle lesstof wel aan bod komt.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert het samenwerken en het beïnvloedt het sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp. Door onze aandacht voor juist een brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen. Elk talent op welk gebied ook vinden we belangrijk.

Missie

Wij bieden up-to-date montessorionderwijs in een leerrijke omgeving. Wij helpen kinderen te groeien naar sociale, kritische, verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Mensen die een visie hebben op de wereld en in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Mensen die zich thuis voelen in de 21e eeuw en daar tot bloei komen.