De school zorgt ervoor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Leerlingen krijgen hier herhaaldelijk instructie over.

Aanwezigheid in de school, mondkapjes en registratie
Ouders en externe partijen komen niet in de school. Vanaf 8 februari geldt dit ook voor onze hulpouders. Volwassenen die toch een noodzakelijk bezoek aan de school brengen, zijn verplicht een mondkapje te dragen in de school. Bij het betreden van de school registreren zij zich bij de hoofdingang. De leerkrachten en bovenbouwleerlingen worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen tijdens het verplaatsen naar en in gemeenschappelijke ruimtes, buiten de lokalen. Ouders wordt dringend geadviseerd ook rondom de school een mondkapje te dragen.

Halen en brengen
Zie hiervoor de bijlage van de desbetreffende locatie (Dr. Benthemstraat, Meeuwenstraat, Floraparkstraat). Op de afbeelding vindt u de plaats van de fietsenstalling, het breng- en haalvak en de ingang per groep.
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school.
– Komt de leerling toch op de fiets, stal deze dan op de aangegeven plek.
– De leerlingen van de onderbouw worden door één ouder gebracht of gehaald bij het breng- en haalvak. De ouder neemt bij het brengen kort afscheid en loopt meteen het schoolplein af.
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig het schoolplein op en gaan naar binnen via de aangegeven ingang.
– Wij vragen de ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
– De leerlingen komen tussen 8.20 en 8.40 uur naar school en gaan direct naar binnen.
– Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht van de middenbouw/bovenbouw om 14.30/ 12.30 uur mee naar buiten. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein.
– Tip: Spreek met uw kind(eren) af dat u ze op dezelfde plek ophaalt als dat u ze gebracht heeft.

Zoveel mogelijk vaste groepen
We blijven bescheiden in fysiek contact. Leerkrachten en leerlingen blijven gedurende de schooldag zoveel mogelijk in hun eigen lokaal en houden in aangepaste tijdsblokken gescheiden de pauzes. Er vinden geen groep overstijgende activiteiten plaats. We proberen het bewegingsverkeer in de groepen zelf ook zoveel mogelijk te minimaliseren.

Verjaardagen
De verjaardagen worden gevierd binnen de groep. Dit betekent dat het rondgaan binnen de school komt te vervallen. Er worden alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld. De aanwezigheid van één ouder bij groep 1 t/m groep 3 komt te vervallen.

Zieke leerlingen
Leerlingen die verkoudheidsklachten krijgen blijven thuis. Leerlingen die in de loop van de schooldag klachten krijgen worden opgehaald door ouders. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.

Positief geteste leerlingen en leerkrachten
Wanneer een leerling of leerkracht positief wordt getest, gaat de hele groep, inclusief de leerkracht, vijf dagen in quarantaine. Broertjes, zusjes en teamleden hoeven níet in quarantaine. Tijdens deze vijf dagen wordt online onderwijs verzorgd als de leerkracht daartoe in staat is. Na de vijf dagen mogen leerlingen worden getest en weer naar school na een negatieve testuitslag. Wordt er niet getest, dan blijft de leerling tien dagen thuis. De leerling krijgt dan les volgens het stroomschema. Er wordt geadviseerd om gebruik te maken van de reguliere test van de GGD.

Thuisonderwijs
Indien nodig wordt thuisonderwijs verzorgd. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die weergegeven worden in het stroomschema.