De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Leerlingen krijgen hier herhaaldelijk instructie over. De handen worden nog regelmatig gewassen.

Brengen
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein.
– Fietsen worden weer in de reguliere stallingen geplaatst.
– De leerlingen van de onderbouw worden door één ouder gebracht tot de schoolingang. De leerkracht ontvangt de leerlingen bij de groepsdeur. De jongsten die nog tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het naar binnen gaan mogen door één ouder/broer/zus naar de groep worden gebracht. Houd het afscheid nemen kort om drukte bij de groepsdeur te vermijden.
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig naar school. Doordat de wendag afgelopen schooljaar is vervallen, kan waar nodig de eerste schooldag één ouder/broer/zus de leerling naar de groep brengen. Dit geldt voor derde groepers, zesde groepers en zij-instromers.
– De vrije inloop is vanaf 8.15 uur.
Halen
Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht mee naar buiten. De leerkracht laat u maandag weten waar hij/zij na schooltijd staat. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein. Ouders komen alleen op het schoolplein of in de school als dat functioneel is. U kunt de leerkracht op het schoolplein dus wel aanspreken voor een dringende vraag of mededeling. U kunt eventueel ook een afspraak met de leerkracht maken via Parro.
Algemeen
Wij vragen u bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Wij hanteren in school voor de looproutes rechts aan te houden.

Anderhalve meter afstand
De maatregel om anderhalve meter afstand van leerling tot leerkracht te bewaren is vervallen. We zijn blij dat we hierdoor het onderwijs weer makkelijker inhoud kunnen geven (bijvoorbeeld individuele lesjes). We blijven wel bescheiden in fysiek contact.

Pauze
De leerlingen spelen weer met meerdere groepen gelijktijdig buiten.

Verjaardagen
De verjaardagen worden weer zoals voorheen gevierd, behalve dat er één ouder bij de viering aanwezig mag zijn tot en met groep 3.

Hulpouders
Wij zijn blij te melden dat onze hulpouders weer (met mate) ingezet kunnen worden voor de ondersteuning bij de groepen. Via de leerkracht hoort u over hoe we weer van uw hulp gebruik mogen maken. Denk aan de luizencontrole, de leesouders en de biebouders.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen alleen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.
Leerlingen die in de loop van de schooldag klachten krijgen worden opgehaald door ouders.
Start schooljaar
Komen gezinnen terug van een vakantiebestemming met een code oranje reisadvies dan blijven alle gezinsleden twee weken in thuisquarantaine. Als dit bij uw gezin van toepassing is, en zijn de twee weken nog niet verstreken, stuurt u dan uiterlijk maandag 17 augustus een e-mail naar hetzeggelt@consentscholen.nl.