De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Leerlingen krijgen hier herhaaldelijk instructie over. De handen worden regelmatig gewassen.

Mondkapjes en registratie
Volwassenen wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in de school tijdens het verplaatsen naar en in gemeenschappelijke ruimtes, buiten de lokalen. We vragen aan bezoekers dit ook te overwegen. Bij het betreden van de school registreren bezoekers zich bij de hoofdingang.

Brengen
– De leerlingen komen, indien mogelijk, zelfstandig en lopend naar school. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein.
– Fietsen worden weer in de reguliere stallingen geplaatst, tenzij anders aangegeven (locatie Meeuwenstraat).
– De leerlingen van de onderbouw worden door één ouder gebracht tot de schoolingang. De leerkracht ontvangt de leerlingen bij de groepsdeur. De jongsten die nog tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het naar binnen gaan mogen door één ouder/broer/zus naar de groep worden gebracht. Houd het afscheid nemen kort om drukte bij de groepsdeur te vermijden.
– De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gaan zelfstandig naar school.
– De vrije inloop is vanaf 8.15 uur.
Halen
Aan het eind van de schooldag loopt de leerkracht mee naar buiten. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het schoolplein. Ouders komen alleen op het schoolplein of in de school als dat functioneel is. U kunt de leerkracht op het schoolplein dus wel aanspreken voor een dringende vraag of mededeling. U kunt eventueel ook een afspraak met de leerkracht maken via Parro.
Algemeen
Wij vragen u bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Wij hanteren in school voor de looproutes het rechts aanhouden.

Anderhalve meter afstand
De maatregel om anderhalve meter afstand van leerling tot leerkracht te bewaren is vervallen. We zijn blij dat we hierdoor het onderwijs weer makkelijker inhoud kunnen geven (bijvoorbeeld individuele lesjes). We blijven wel bescheiden in fysiek contact.

Verjaardagen
De verjaardagen worden regulier gevierd, behalve dat er slechts één ouder bij de viering aanwezig mag zijn tot en met groep 3.

Hulpouders
Wij zijn blij te melden dat onze hulpouders weer (met mate) ingezet kunnen worden voor de ondersteuning bij de groepen. Via de leerkracht hoort u over hoe we weer van uw hulp gebruik mogen maken. Denk aan de luizencontrole, de leesouders en de biebouders.

Zieke leerlingen
Leerlingen die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Leerlingen die in de loop van de schooldag deze klachten krijgen worden opgehaald door ouders. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen 24 uur lang vrij is van milde klachten.

Vakantie
Komen gezinnen terug van een vakantiebestemming met een code oranje of rood reisadvies dan is het dringende advies dat gezinsleden vanaf 13 jaar oud tien dagen in thuisquarantaine blijven.

Thuisonderwijs
Indien nodig wordt thuisonderwijs verzorgd. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die weergegeven worden in een stroomschema. Deze hebben wij naar ons team en de ouders verstuurd.