Update ontwikkelingen gevolgen coronavirus

Afgelopen dagen heeft er intensief overleg plaatsgevonden met het schoolteam en de medezeggenschapsraad over hoe wij het onderwijs na de meivakantie kunnen gaan inrichten. Wij hebben een keuze gemaakt en zullen u uiterlijk zaterdagochtend 25 april hierover informeren.