Update ontwikkelingen gevolgen coronavirus

3 april 2020

Beste ouders,

Het kabinet heeft dinsdag bekend gemaakt dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met de meivakantie, dus tot en met vrijdag 8 mei 2020. Dit betekent dat we in ieder geval tot aan de meivakantie doorgaan met onderwijs op afstand.

We zijn bijzonder trots op onze collega’s die in zo’n korte tijd thuisonderwijs hebben vormgegeven, passend bij onze visie op het montessorionderwijs, de digitale middelen die we tot nu toe inzetten en met in ons achterhoofd de (digitale) veiligheid van onze leerlingen en collega’s. Wij zouden het contact met onze leerlingen graag intensiever wensen. Er worden gelukkig al foto’s, werkjes en berichten van leerlingen met ons gedeeld. Dat bevestigt des te meer hoezeer we de aanwezigheid van elkaar op school missen!

We onderzoeken (samen met stichting Consent) op welke privacy verantwoorde en praktisch prettige manier wij videocontact kunnen gaan leggen met de leerlingen. Helaas voldoen veelgebruikte applicaties niet aan deze criteria. In Microsoft Teams moeten de rollen van de leerkracht en de leerling nog worden ingericht om communicatie en het delen van bestanden goed af te schermen. We hopen deze stap snel te kunnen zetten, zodat wij de leerlingen eindelijk weer live kunnen zien en spreken.

Bij het thuisleren ligt, op advies van de overheid, de aandacht bij de kernvakken taal en rekenen. Voor het thuisonderwijs gebruiken wij Flexi Muiswerk, Nieuwsbegrip en de opdrachten die op dinsdag worden klaargezet in ‘Mijn taken’. U mag uw kind een opdracht uitleggen, maar laat uw kind de opdracht alstublieft zelf maken. Met name tijdens de toetsen (‘Wat weet je al’) in Flexi Muiswerk is dat belangrijk, omdat het programma anders denkt dat de leerling de opdracht beheerst en hiermee de leerstof op een niveau hoger aanbiedt.

In het tweewekelijks belcontact tussen de leerkracht en de leerling is het mogelijk vragen te stellen en aan te geven wat er nog nodig is om thuisleren zo optimaal mogelijk te maken. Elke leerling is anders, zijn of haar thuis-schooldag dus ook. Natuurlijk kan de leerling elke dag werken aan taal, lezen en rekenen, maar blijft het ook belangrijk om ruimte te bieden voor creativiteit (zie inhoud van het weekpakket), vaste eetmomenten en buiten spelen om voldoende te bewegen. Vertrouw op uzelf als ouder en vraag waar nodig om advies. De leerkracht helpt u hier graag bij. De leerkrachten lezen op schooldagen hun e-mail op voorletter.achternaam@hetzeggelt.nl en onderhouden het contact met u. Let op: soms belanden e-mails in de map ‘ongewenste e-mail’.

In de school worden leerlingen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen opgevangen. We zijn blij dat we deze opvang binnen onze eigen school kunnen organiseren. Wij willen benadrukken dat wij alleen leerlingen kunnen opvangen die vrij zijn van gezondheidsklachten zoals hoesten of verkoudheid.
Als iemand in het gezin koorts heeft, moet het gehele gezin thuisblijven en verzoeken wij u ook om uw kind thuis te houden!

Helaas moeten we ook slecht nieuws brengen: het schoolkamp naar Ameland voor groep 8 kan niet doorgaan. Deze beslissing betreurt ons zeer, want we gunnen groep 8 natuurlijk een fantastische afsluiting van de basisschoolperiode. Hoewel we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de landelijke maatregelen, proberen wij voor hen toch een onvergetelijke afsluiting te organiseren. De extra ouderbijdrage ten behoeve van het Amelandkamp, dat door ouders van leerlingen in groep 8 is betaald, wordt teruggestort.

Alle sportactiviteiten voor dit schooljaar zijn Enschedebreed afgelast. Hieronder vallen de schoolvaardigheidsproeven voor groepen 7 en 8, de schoolsporttoernooien en de avondvierdaagse. Wij gaan mee in dit beleid en zullen ook onze sportdagen van dit schooljaar niet door laten gaan. Over andere activiteiten die na de meivakantie plaatsvinden hopen wij ook snel duidelijkheid te kunnen geven.

We houden u wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen op zowel school- als landelijk niveau. We wensen u veel sterkte en succes voor de komende week. Graag geven we u nog even een tip mee: voor kinderen is een uitleg over het coronavirus te vinden in deze video.

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt