Update ontwikkelingen gevolgen coronavirus

24 maart 2020

Beste ouders,

Het is de tweede week dat de scholen gesloten zijn. We kunnen er maar niet aan wennen dat de klaslokalen leeg zijn, we missen de leerlingen en het samen zijn. Gelukkig merken we dat het thuisleren vorm begint te krijgen. We hopen op deze manier het contact met de leerlingen weer op te pakken.

Deze week zullen de leerkrachten contact opnemen met u en de leerlingen. Dat blijven we vanaf nu elke week doen. We vinden het persoonlijke contact belangrijk, om de individuele leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Wij willen ook graag weten of het voor elke leerling mogelijk is om thuisleren te organiseren. Bij vragen over onder andere de leerstof, kunt u zelf contact opnemen door de leerkracht een e-mail te sturen. Daarover is een bericht geplaatst die u kunt lezen door in te loggen op ZuluConnect in ‘Mijn taken’ op portal.zuluconnect.nl met de eerder verstrekte inloggegevens.

Op dit moment wordt er door Stichting Consent achter de schermen gewerkt aan een digitale omgeving in Microsoft Teams, waarin het mogelijk wordt interactie tussen de leerkracht en de leerling te bewerkstelligen. De eerste stappen zijn hierin al gezet, het proces wordt door de coronacrises versneld. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Het is fijn om te zien dat het thuisleren steeds meer vorm krijgt. Gisteren zijn in ZuluConnect aanvullende opdrachten klaargezet die meer aansluiten bij het montessorionderwijs en waar de leerlingen in de groepen al mee bezig waren voor aanvang van de crisis. Leerlingen uit verschillende bouwen krijgen dus andere oefeningen. We zullen telkens op dinsdag een pakket met nieuwe opdrachten klaarzetten die voor een volledige schoolweek zijn. Het pakket hoeft niet volledig afgewerkt te worden. De leerlingen kunnen opdrachten overslaan of bewaren voor de week erop. Doe wat in de gezinssituatie mogelijk is en kijk naar wat past bij uw kind(eren). Voor leerlingen kan het prettig zijn om te weten welke activiteiten er gedurende de dag gaan komen. In dat geval is het fijn om samen met uw kind een planning/dagritme te maken.

Veel succes deze week!

Met vriendelijke groeten,
Directie Het Zeggelt