Paasupdate ontwikkelingen gevolgen coronavirus

9 april 2020

Beste ouders,

Wat hebben we de leerlingen vandaag extra gemist, geen paasontbijt en geen gezellig samenzijn. Wij hopen dat u onze videoboodschap heeft ontvangen in ‘Mijn taken’, zodat we de leegte op school een beetje hebben kunnen compenseren met een berichtje aan alle leerlingen.

Voor de onderbouw hebben we positief nieuws. Uit voorzorg hebben wij het schoolreisje dat in juni gepland stond, kunnen verzetten naar volgend schooljaar op 8 en 10 september. Dat betekent dat alle onderbouw leerlingen van dit schooljaar in september toch nog op schoolreisje gaan. De oudste kleuters zitten dan net in de middenbouw, maar zij gaan gewoon mee. De week daarna starten de schoolkampen voor de midden- en bovenbouw, de oudste kleuters gaan dus ook mee op kamp.

Voor groep 8 hebben we nog geen kant en klaar alternatief voor het kamp Ameland. Achter de schermen wordt er flink nagedacht en zitten we al vol ideeën. Hierbij zijn we echter wel afhankelijk van de ontwikkelingen van de landelijke maatregelen. We vragen nog even uw geduld. Zodra er meer duidelijkheid komt, communiceren we dit uiteraard direct met u.

Momenteel zijn de leerkrachten alle persoonsgegevens van hun groep met u aan het controleren om te kijken of al uw gegevens nog up-to-date zijn. Zodra we alle gegevens volledig in het systeem hebben staan, volgt de volgende stap: het uitnodigen van de ouders en het openzetten van Parro.

Parro is een communicatiesysteem, gekoppeld aan ParnasSys, waarmee wij in de toekomst gaan communiceren met onze ouders. Wij nemen u hier stap voor stap in mee. Wat kunt u verwachten? Wij streven ernaar om de nieuwsbrieven, de groep gerelateerde brieven, de extra mededelingen, het inschrijven voor de voortgangsgesprekken, een agenda voor activiteiten en de hulpvraag voor activiteiten middels Parro te regelen. Voor inhoudelijke gesprekken blijven we uiteraard persoonlijk in contact gaan.

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al schreven, gebruiken wij voor het thuisonderwijs Flexi Muiswerk, Nieuwsbegrip en de opdrachten die op dinsdag worden klaargezet in ‘Mijn taken’. U mag uw kind een opdracht uitleggen, maar laat uw kind de opdracht alstublieft zelf maken. Met name tijdens de toetsen (‘Wat weet je al’) in Flexi Muiswerk is dat belangrijk, omdat het programma anders denkt dat de leerling de opdracht beheerst en hiermee de leerstof op een niveau hoger aanbiedt. Wij hebben voor u een korte handleiding gemaakt, zie link.

We wensen u het komend paasweekend veel gezelligheid met uw gezin. Zorg goed voor elkaar en blijf zoveel mogelijk thuis!

Met vriendelijke groeten,
Directie Het Zeggelt