Ontwikkelingen gevolgen coronavirus

18 maart 2020

Beste ouders,

Middels de extra nieuwsbrieven willen we u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen aangaande de gevolgen van het coronavirus. Wij willen allereerst onze waardering uitspreken voor uw betrokkenheid en begrip.

Wij hebben reeds een digitale leeromgeving ingericht om het thuis leren mogelijk te maken. Deze wijze van (digitaal) thuis leren is voor ons team nieuw.

Wij werken er met man en macht aan om teambreed een goedwerkende omgeving te creëren, zodat de leerlingen thuis op eigen niveau educatieve ondersteuning krijgen.

We zijn momenteel druk bezig met de volgende onderdelen:

– Flexi Muiswerk is een alomvattende digitale methode, waarin leerlingen lange tijd kunnen werken. Het programma past de oefeningen automatisch aan op het handelen van de leerling (adaptief). Flexi Muiswerk bereik je door in te loggen op ZuluConnect en daarna door te klikken op Flexi Muiswerk;
– We onderzoeken hoe we het leren op afstand en daarbij het contact tussen de leerkracht en de leerling verder inhoud kunnen geven. We verwachten u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren;
– We bekijken de mogelijkheden waarop wij gaan communiceren met onze leerlingen;
– We kijken hoe we eventueel andere aanvullende materialen kunnen inzetten, in plaats van alleen het digitaal aanbod.

De stappen die nu gezet worden, vragen tijd en inzet van het team. Wij hopen spoedig bovenstaande onderdelen verder ingericht te hebben.

We blijven zo goed mogelijk met u communiceren en bereikbaar zijn. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons een e-mail sturen via hetzeggelt@consentscholen.nl aangezien wij in deze periode weinig op school aanwezig zijn en voornamelijk vanuit huis werken.

Met vriendelijke groet,
Directie Het Zeggelt