Nieuwsbrief 8

20 december 2019

Nieuws voor de periode
van 21 dec t/m 17 jan

Agenda

21 dec Kerstvakantie t/m 5 januari 2020
06 jan t/m 13 jan: groep 8 neemt deel aan het normeringsonderzoek van Route8
13 jan Start toetsweken
15 jan Ophalen oud papier
20 jan De groep van Marit neemt deel aan de workshop ‘Move to the beat’
21 jan MR vergadering
27 jan OR vergadering
03 feb De groep van Elianne neemt deel aan de workshop ‘Bestuurd de robot Ozobot’
03 feb GMR vergadering
10 feb De groepen van Marloes A., Lars, Janneke / Marleen en Errol / Kristel gaan naar de voorstelling ‘Het juffenballet, het geheime leven achter het schoolbord’ in het Wilminktheater
10 feb De groep van Bertje / Jetty neemt deel aan de workshop ‘BIK-way’
12 feb Ophalen oud papier
14 feb Spelletjesochtend onderbouw
17 feb Voorjaarsvakantie t/m 21 februari
24 feb Verslag mee
24 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
24 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
27 feb OR vergadering

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Liam.
We heten hem van harte welkom en wensen hem veel plezier op Het Zeggelt!

Nieuws uit de leerlingraad

Tijdens de laatste leerlingraad aan de Meeuwenstraat hebben we samen een stuk geschreven over het schilderij dat we hebben uitgekozen bij de kunstuitleen. We hebben ideeën geïnventariseerd waar we het dit schooljaar eventueel over kunnen hebben met de leerlingraad. Daarna hebben we de aanvraag geschreven voor het wijkbudget dat we willen aanvragen.
De leerlingraad van de Dr. Benthemstraat wil graag dat de moestuin wordt gerealiseerd. Zij hebben geïnventariseerd welke wensen in de school leven en vinden de moestuin nog steeds de mooiste keuze om hun budget aan te besteden. Zij hebben zelfs al zeven hulpouders en -grootouders georganiseerd. In januari krijgen we hulp van stichting De Groene Loper en zal een plan worden gemaakt.
De leerlingraad aan de Floraparkstraat maakt een plan voor het jaarlijkse budget, dat zij graag gezamenlijk in willen zetten. Er is een nieuw kunstwerk uitgezocht bij de Kunsuitleen, waar alle leerlingen weer erg blij mee zijn. Van een deel van de opbrengst van de actie Papa’s voor Pannenkoeken zijn twee picknicktafels gekocht. Ook de Paus Joannes is blij met deze aankoop.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Maandag 25 november heeft de MR vergaderd. Deze avond werden de speerpunten voor de komende tijd besproken:
-Het binnenklimaat op de drie locaties (luchtkwaliteit, temperatuur bij extreme
buitentemperaturen)
-Ouderparticipatie en communicatie
-Aantrekkelijkere schoolpleinen
Het binnenklimaat op de drie locaties blijft een onderwerp waarin gekeken wordt wat de MR kan bijdragen om bij verschillende temperaturen en omstandigheden een gezond binnenklimaat voor leerlingen en leerkrachten te krijgen en te waarborgen. Dit onderwerp blijkt niet alleen op Het Zeggelt te spelen. Het is dan ook onder de aandacht van de GMR gebracht en wordt besproken in de volgende GMR vergadering.
Ook is er deze vergadering besloten dat de verkiezingen voor oudergeleding van de MR zo worden ingedeeld dat er 2 jaar achter elkaar verkiezingen zijn en 1 jaar niet. Dit kan nu, omdat de ouders voor 3 jaar zitting hebben.

Vakantie

Het team wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! We zien iedereen graag gezond terug op maandag 6 januari 2020.