Nieuwsbrief huisvesting

7 april 2017

Beste ouders,

Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen over de huisvesting. Zoals u weet, zitten alle lokalen in onze huidige gebouwen vol. Dat betekent dat wij het afgelopen schooljaar veel kinderen en ouders teleur hebben moeten stellen omdat er geen plek meer is voor nieuwe leerlingen. Op dit moment hebben we voor beide locaties een wachtlijst en kunnen we alleen aan de nieuwe ouders van hele jonge kinderen (jonger dan een/anderhalf jaar) een plek voor hun kind op Het Zeggelt garanderen. Oudere kinderen kunnen we niet plaatsen.

Daarom zijn wij al geruime tijd op zoek naar een oplossing voor dit huisvestingsprobleem en zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen, is die oplossing gevonden.

Om de groei van onze school te kunnen opvangen, zullen wij gebruik maken van lokalen in de locatie aan de Floraparkstraat 155, in het gebouw waar de Paus Joannesschool is gevestigd.
Wij zijn erg blij met deze oplossing: het betreft een prachtig gebouw met vele mogelijkheden en goede faciliteiten. De afstemming over het medegebruik hiervan zal de komende periode gaan plaatsvinden.

Wij willen aan de Floraparkstraat graag starten met meerdere groepen, maar kunnen op dit moment nog niet precies aangeven met hoeveel en welke groepen. Het heeft onze voorkeur om ervaren collega’s te laten starten aan de Florparkstraat, waardoor er op de huidige locatie(s) weer ruimte komt voor nieuwe collega’s.
Een inventarisatie onder het team heeft opgeleverd dat Errol Herder en Marloes Arends in ieder geval aan de Floraparkstraat gaan starten. Wij hopen dat zij een deel van hun groepen kunnen meenemen. Om de groei op de huidige locaties te kunnen opvangen, hopen wij dat er voldoende kinderen naar de Floraparkstraat willen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er ouders zijn die graag met hun kind(eren) naar de Floraparkstraat willen. Om een inschatting te kunnen maken over het aantal te starten groepen, horen wij graag van u of uw kind(eren) in het nieuwe schooljaar aan de Floraparkstraat wil(len) starten. Het maakt niet uit in welke groep uw kind(eren) zit(ten) of op welke vestiging.

U kunt uw wensen, vragen en opmerkingen kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij Marjan of Antoinette. Mailen kan ook: directie@erwinmeijerink.nl (Antoinette) of m.peters@erwinmeijerink.nl (Marjan).

Wellicht zal deze brief vragen bij u oproepen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de verdere invulling. Na een eerste inventarisatie zetten we vervolgstappen en hoort u van ons.

 

Met vriendelijke groet,

Antoinette Schildkamp