Nieuwsbrief, extra!

Schoolfotograaf Dr. Benthemstraat

Op maandag 19 februari zijn er twee schoolfotografen aanwezig aan de Dr. Benthemstraat. Zij fotograferen dan alle leerlingen individueel en alle groepen.

Vanaf ongeveer 13:00 uur fotograferen zij alle broers en zussen. Dit geldt zowel voor de broers en zussen die bij ons op school zitten als voor de broers en zussen die niet bij ons op school zitten.

Het is lastig in te schatten hoeveel tijd dit in beslag neemt, aangezien er dit jaar twee fotografen aanwezig zijn.

Wij starten in de bovenbouw om het oudste kind van het gezin zijn/haar broer(s) en/of zus(sen) op te halen om samen op de foto te gaan. Daarna volgt de middenbouw en sluiten wij af met de oudsten uit de onderbouw.

Als er broer(s) en/of zus(sen) niet op school zitten, dan vragen wij u om zelf in te schatten wanneer u vanaf 13:00 uur op school kunt zijn om aan te sluiten als uw oudste kind uit de groep wordt gehaald om de broer(s) en/of zus(sen) op te halen. U kunt, samen met uw peuter(s), bij de keuken wachten.

Schoolfotograaf Meeuwenstraat

Op dinsdag 20 februari is de schoolfotograaf aanwezig aan de Meeuwenstraat. Hij fotografeert dan alle leerlingen individueel en alle groepen.

Op woensdag 21 februari, vanaf ongeveer 10:30 uur, fotografeert hij alle broers en zussen.

Wij starten in de bovenbouw om het oudste kind van het gezin zijn/haar broer(s) en/of zus(sen) op te halen om samen op de foto te gaan. Daarna volgt de middenbouw en sluiten wij af met de oudsten uit de onderbouw.

Als er broer(s) en/of zus(sen) niet op school zitten, dan vragen wij u om zelf in te schatten wanneer u vanaf 10:30 uur op school kunt zijn om aan te sluiten als uw oudste kind uit de groep wordt gehaald om de broer(s) en/of zus(sen) op te halen. U kunt, samen met uw peuter(s), in de kuil wachten.

Schoolfotograaf Floraparkstraat

Op woensdag 21 februari is de schoolfotograaf aanwezig aan de Floraparkstraat. Hij fotografeert dan alle leerlingen individueel en alle groepen.

Om 8:30 uur fotografeert hij eerst alle broers en zussen. Dit geldt zowel voor de broers en zussen die bij ons op school zitten als voor de broers en zussen die niet bij ons op school zitten.

Als er broer(s) en/of zus(sen) niet op school zitten, dan vragen wij u om even op school te blijven nadat u uw kind(eren) heeft gebracht.

Met vriendelijke groet,

Babette Hummel