Nieuwsbrief 9

19 januari 2018

Nieuws voor de periode

van 20 jan t/m 02 feb

Agenda

22 jan  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

30 jan  De groep van Marleen R gaat naar het Rijksmuseum voor een workshop ‘Filo, de gelukkige steen’

30 jan  MR vergadering

05 feb  Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat

05 feb  OR vergadering

13 feb  Schoolbezoek College van Bestuur van Consent

14 feb  Ophalen oud papier

16 feb  Verslag mee

19 feb  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

19 feb  Start 10 minuten gesprekken

19 feb  GMR vergadering

19 feb  Schoolfotograaf Dr. Benthemstraat

20 feb  Schoolfotograaf Meeuwenstraat

21 feb  Schoolfotograaf Floraparkstraat en Meeuwenstraat (uitloop)

23 feb  De groep van Esther gaat naar het Rijksmuseum voor een workshop Kunstkick

 

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Daan, Sien, Loes, Keano en Duuk.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

 

Geboorte nieuws

Zaterdag 6 januari is onze collega Mirte Lambeck bevallen van een prachtige dochter. Ze heet Hanne. Moeder en dochter maken het goed. Wij feliciteren Mirte en haar gezin met de geboorte van hun dochter en wensen hen veel geluk en gezondheid toe! 

 

Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen is overvol! Dat betekent dat we alles gaan uitstallen en u twee weken de tijd geven om er langs te lopen en te kijken of er wat van uw kind bij ligt. Het is altijd de moeite waard om te kijken, ook als u niks mist. Regelmatig liggen er prachtige kledingstukken bij. Na twee weken brengen we alles wat is blijven liggen naar kringloopwinkel “Het Goed”. Op locatie Dr. Benthemstraat ligt het uitgestald naast de directieruimte. Aan de Meeuwenstraat bij de hoofdingang.  

 

Schoolfotograaf

Van 19 t/m 21 februari komt de schoolfotograaf op school. In de agenda kunt u zien wanneer zij op welke locatie zijn. Zoals elk jaar worden er ook groepsfoto’s gemaakt, zowel van de groep als van de achtste groepers. In het kader van de wet op privacy vragen wij van u om aan de leerkracht  door te geven als u GEEN toestemming geeft dat uw kind(eren) op de groepsfoto komt/komen te staan.

 

Tien-minuten gesprekken

In de week van 19 t/m 23 februari vinden de tien-minuten-gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan er van uit dat wij van elk kind een of twee ouder(s) kunnen verwachten.

De leerkrachten hangen vanaf februari bij hun lokaal een rooster op, waarop te zien is welke dagen en tijden zij beschikbaar zijn. Wij vragen u om hierop zelf in te vullen, wanneer u graag wilt komen. Er zijn middagen en avonden beschikbaar.

 

Tien-minuten gesprekken groepen 6 en 7

Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij weer driehoeksgesprekken gaan voeren. Dit betekent dat de kinderen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zullen zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?

 

Schooladvies groep 8

Alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders krijgen een aparte uitnodiging voor het adviesgesprek. Tijdens dat gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. Zoals u misschien heeft meegekregen, zal de eindtoets Route 8 pas in april worden afgenomen en dus geen onderdeel zijn van het schooladvies.