Nieuwsbrief 9

14 januari 2022

Nieuws voor de periode
15 t/m 28 jan 2022

Agenda

17 jan Start toetsweken
24 jan Leerlingraad in deze week
27 jan De groep van Ellen/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Vos gaat een stukje rijden’
27 jan Ophalen oud papier
27 jan OR vergadering
31 jan De groep van Adele/ Annemiek neemt deel aan de workshop ‘De luipaard die niet … lui was?’
31 jan MR vergadering
14 feb Verslag uit
14 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
14 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
14 feb GMR vergadering
18 feb Spelletjesochtend onderbouw
21 feb t/m 25 feb: Voorjaarsvakantie
24 feb Ophalen oud papier
28 feb Studiedag team. Leerlingen vrij!
02 mrt De groep van Adele/ Annemiek gaat naar de voorstelling ‘Pakketje met’
07 mrt t/m 17 mrt: Projectweken met thema regenwoud
08 mrt OR vergadering
09 mrt + 10 mrt: Groep 8, aanmelddagen voortgezet onderwijs
14 mrt De groep van Anke/ Engelien neemt deel aan de workshop ‘Elke muis is een held’
15 mrt Consent onderwijsdag. Leerlingen vrij!
21 mrt De groep van Anke/ Engelien gaat naar het concert ‘Liedjes zonder grenzen’
24 mrt Ophalen oud papier

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Dila, Mendel, Bora, Siebelien, Ace, Mia, Allegra, Carice en Laura. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nieuwe leerlingtafels- en stoelen en witte muren

Afgelopen jaren hebben de groepen van Stephanie, Leilanie, Ruben en Kristel nieuwe leerlingtafels en -stoelen gekregen. In de kerstvakantie waren alle andere midden- en bovenbouwen aan de beurt. De nieuwe, lichte meubels ogen veel rustiger en ze zijn van gelijke hoogte, wat prettiger werkt. De oude meubels krijgen een nieuw leven in Sierra Leone.
Voor de onderbouwen wordt er dit schooljaar ook nieuw meubilair besteld.
De muren in de klaslokalen op locatie Dr. Benthemstraat zijn flink onder handen genomen. De grote gaten, die zijn ontstaan bij het vervangen van de digiborden, zijn gedicht en alle muren zijn gewit. Wij zijn dus fris en netjes het nieuwe jaar ingegaan!

Projectweken Regenwoud

Van maandag 7 tot en met donderdag 17 maart houden wij ons tijdens de projectweken bezig met het thema regenwoud. In deze weken werken de leerlingen in alle groepen aan dit thema. Op maandag 7 maart openen wij de week gezamenlijk op een feestelijke manier. Iedere groep krijgt woensdag 9 maart een workshop. Tijdens de afsluiting op donderdag 17 maart kunnen de leerlingen aan de ouders de gemaakte resultaten laten zien. Door de huidige coronamaatregelen kunnen wij nog niet laten weten hoe wij het project gaan vormgeven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben, hoort u dit zo spoedig mogelijk.

Ingezonden stuk vanuit de MR

Tijdens de afgelopen MR-vergadering stonden er wederom belangrijke punten op de agenda. Waaronder: corona, NPO, de meerjarenbegroting en groene schoolpleinen.
Corona blijft helaas een onzekere factor in het onderwijs, ook door de vele wisselingen in regelgeving vanuit de regering (testen GGD, thuisblijven bij snottebellen, thuistesten, etc). In het stroomschema dat vanuit school gedeeld is, wordt zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd met ouders. Daarnaast worden er alternatieven gezocht voor mogelijke maatregelen die in de toekomst liggen, zoals bij eerdere schoolsluiting het naar voren schuiven van de kerstviering. Doordat het voor de GGD niet mogelijk is alles op te pakken wat betreft bron- en contactonderzoek, maar ook het in quarantaine moeten van klassen, heeft enorme impact op de werkdruk van zowel directie als leerkrachten.
De NPO-gelden die door de regering beschikbaar zijn gesteld worden aan de MR voorgelegd. Hierover zijn een aantal vragen gesteld en veel duidelijk geworden. Ook hierin is corona een complicerende factor, omdat groepsoverstijgende momenten niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat er alleen per klas groepjes mogen worden gevormd, om zo kruisbesmetting te voorkomen.
De meerjarenbegroting is gedeeld met de MR en akkoord bevonden. De vragen die werden gesteld vanuit de MR konden goed verduidelijkt worden door de directie.
Ook wat betreft de groene schoolpleinen werkt corona niet mee. Het aanvragen en aansturen van de financiële middelen moet gedaan worden door gezaghebbers vanuit school. Alleen ligt er enorme druk door corona en moet er geprioriteerd worden. De MR blijft de noodzaak van de groene schoolpleinen benadrukken en de wens vanuit zowel de directie als de MR is om dit zo spoedig mogelijk op te pakken.

#IEDERKINDDOETMEEINENSCHEDE (ingezonden stuk van Gemeente Enschede)

Weet jij hoe het is? Als je je kind niet kunt geven wat hij of zij nodig heeft, zoals een fiets of een laptop voor school? Of als de eigen bijdrage voor de schoolreis betaald moet worden, maar je kunt het niet betalen. Je wilt het beste voor je kind, ook als dat financieel niet altijd lukt. Herken je dat?
Het kindpakket kan je ondersteunen. Want het is belangrijk dat ieder kind gewoon mee kan doen. Het Enschedese kindpakket is er voor alle kinderen tot 18 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben. Dit kan uit een inkomen uit uitkering, dienstverband of onderneming zijn. Verschillende organisaties in de stad werken samen om met het kindpakket kinderen en ouders te ondersteunen. Zo kan je kind gewoon naar de muziekles of op een sport. En voor school is er een gevulde rugzak, een smartphone of laptop te krijgen. We kunnen helpen met babyspullen, schoolreisjes, kleding of andere belangrijke dingen. Ook zijn er activiteiten waaraan een kind via het kindpakket mee kan doen. Want elk kind moet mee kunnen doen aan leuke, maar ook belangrijke dingen!
Op de website www.enschede.nl/kindpakket vind je wat er allemaal in het kindpakket zit. De organisaties bieden verschillende dingen aan, die je soms direct, soms via de gemeente kunt aanvragen. Ook bij een wijkwijzer kun je informatie krijgen over het kindpakket. Zij kunnen helpen bij het aanvragen. Ieder kind doet mee in Enschede. Samen helpen we je graag. Zo doen alle kinderen mee in Enschede!