Nieuwsbrief 9

17 januari 2020

Nieuws voor de periode
van 18 t/m 31 jan

Agenda

20 jan De groep van Marit neemt deel aan de workshop ‘Move to the beat’
21 jan MR vergadering
22 jan De groep van Nicole / Simone gaat naar de expositie ‘Samen!’ bij Concordia
27 jan OR vergadering
30 jan Staking. De school is gesloten.
31 jan Staking. De school is gesloten.
03 feb De groep van Elianne neemt deel aan de workshop ‘Bestuurd de robot Ozobot’
03 feb GMR vergadering
10 feb De groepen van Marloes A., Lars, Janneke / Marleen en Errol / Kristel gaan naar de voorstelling ‘Het juffenballet, het geheime leven achter het schoolbord’ in het Wilminktheater
10 feb De groep van Bertje / Jetty neemt deel aan de workshop ‘BIK-way’
12 feb Ophalen oud papier
14 feb Spelletjesochtend onderbouw
17 feb Voorjaarsvakantie t/m 21 februari
24 feb Verslag mee
24 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
24 feb Start definitief adviesgesprekken VO groep 8
27 feb OR vergadering
04 mrt Voorrondes tafeltennistoernooi
07 mrt Open dag
10 mrt De groep van Ellen / Corinne neemt deel aan de workshop ‘Klassiek concert voor kleuters’
11 mrt Ophalen oud papier
11 mrt De groep van Kristel / Errol voert de musical ‘Het land van Niks’ op
16 mrt Opening projectweken
18 mrt Finale tafeltennistoernooi
19 mrt Onderwijsdag Consent. Leerlingen vrij!
20 mrt De groep van Adéle / Annemiek gaat naar de muziektheather voorstelling ‘Elke muis is een held’
26 mrt Afsluiting projectweken
30 mrt Schoolfotograaf locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
31 mrt Schoolfotograaf locatie Dr. Benthemstraat

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Jurre, Tjibbe, Briënne, Coco, Kosmo, Feline en Leo.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Opvang tijdens de stakingsdag 30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari is de school gesloten. Het is mogelijk om deze dagen opvang te regelen bij Kinderdomein/Humankind, ook als u geen klant bent. Uiteraard zijn daar dan wel kosten aan verbonden. Heeft u interesse, maar gaat uw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900-5101520.

Nationale Voorleeswedstrijd

Dit schooljaar doet Het Zeggelt mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Op school hebben voorrondes plaatsgevonden. Anne-Lotte en Josefien zijn geselecteerd voor de kwartfinale. Deze vindt plaats in de bibliotheek van Enschede op 12 en 13 februari. Anne-Lotte leest op 12 februari voor uit ‘Hotel Bonbien’ en Josefien leest op 13 februari voor uit ‘Pech onderweg’. Veel succes en leesplezier gewenst.

Communicatie naar ouders via ‘Parro’

Het team is vorige week gestart met de implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daaronder valt ook het communicatiesysteem Parro. Momenteel vindt de inrichting plaats van ons nieuwe leerlingvolgsysteem en volgt het team scholing voor het gebruik van ParnasSys. Zodra alle gegevens compleet zijn en de groepen goed in ParnasSys zijn ingericht kan de volgende stap worden gezet; het inrichten en open zetten van Parro. Wij houden u via de nieuwsbrieven op de hoogte.

Nieuwe schoolfotograaf

Dit jaar zal een nieuwe fotograaf onze schoolfoto’s schieten. We hebben gekozen voor de kleinschalige Suus’ FotoSjop en verheugen ons op de resultaten. Dit jaar worden uitsluitend groepsfoto’s gemaakt. De kosten voor een afdruk van 10×15 cm bedragen €5,80 en een afdruk van 13×19 cm kost €6,50. Suus’ FotoSjop biedt aanvullend een individuele ‘minishoot’ aan in de studio in Oldenzaal tegen een gereduceerd tarief. De schoolfoto’s worden maandag 30 maart gemaakt op locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat en dinsdag 31 maart op locatie Dr. Benthemstraat. Alle leerlingen van groep 8 worden op donderdag 9 april om 13.00 uur verwacht op locatie Meeuwenstraat voor hun groepsfoto met het team.

Veilig naar school

Het verkeersbeleid van onze school is er op gericht om leerlingen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving.
Parkeren fiets
De school stelt het op prijs dat veel ouders met de fiets naar school komen. Let bij het parkeren van de fiets op het vrijhouden van de ingangen en de inloop naar de school. Fietsen kunnen gestald worden in de nietjes.
Parkeren auto
Parkeren daar waar is toegestaan, bij voorkeur op de parkeerplaatsen rondom de school.
Niet parkeren op de stoep of voor de ingang van de school, ook al is het maar voor een korte tijd.