Nieuwsbrief 9

18 januari 2019

Nieuws voor de periode
van 19 jan t/m 1 feb

Agenda

21 jan Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
28 jan MR vergadering
04 feb Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
04 feb GMR vergadering
11 feb Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
11 feb Verslag mee
11 feb Kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijden
11 feb Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 en 7
11 feb Start definitief advies VO groep 8
13 feb Ophalen oud papier
14 feb Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat en
14 feb Afname NSCCT groep 7, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
18 feb Voorjaarsvakantie t/m 22 februari
28 feb Afname NSCCT groep 6, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
13 mrt Schoolfotograaf

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Alana, Kiki, Sterre en Cas.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 7 januari is Marloes S. (Floraparkstraat) met zwangerschapsverlof gegaan. Tijdens haar verlof periode wordt zij vervangen door Marijke Z. en Annemiek.

Wij wensen Marloes fijne weken en een goede bevalling toe!

Voortgangsgesprekken

In de week van 11 t/m 15 februari vinden de gesprekken plaats. De leerkrachten hangen binnenkort bij hun lokaal een rooster op, waarop te zien is welke dagen en tijden zij beschikbaar zijn. Wij vragen u om hierop zelf in te vullen, wanneer u graag wilt komen. Er zijn middagen en avonden beschikbaar.
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5
Tijdens deze gesprekken willen wij graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij gaan er van uit dat wij van elk kind één of twee ouder(s) kunnen verwachten.
Driehoeksgesprekken groep 6 en 7
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij driehoeksgesprekken voeren. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen 6 en 7 bij het gesprek aanwezig zijn. Dus: het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken?
Definitief schooladvies groep 8
Tijdens dit gesprek zal het schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. Zoals u misschien heeft meegekregen, zal de eindtoets Route 8 pas in april worden afgenomen en dus geen onderdeel zijn van het schooladvies.

Nationale Voorleeswedstrijd

Dit schooljaar doet Het Zeggelt mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Op school hebben voorrondes plaatsgevonden. Nils en Marlijn zijn geselecteerd voor de kwartfinale. Deze vindt plaats in de bibliotheek van Enschede op 11 februari om 15.30 uur.
Nils leest voor uit ‘# Laatste vlog’ van Carry Slee en Marlijn leest voor uit ‘De Olijke Tweeling op zaal 9’ van Arja Peters. Nils en Marlijn, veel succes en leesplezier gewenst.

Wijkcoaches van Het Zeggelt stellen zich voor (ingezonden stuk)

Mijn naam is Agnes Damveld en ik ben als schoolwijkcoach betrokken bij de Het Zeggelt op locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat. Ik ben wijkcoach in het wijkteam Noord-Noord Enschede samen met nog 12 andere collega’s.

Mijn naam is Sandra Knaap en ik ben als schoolwijkcoach betrokken bij het Het Zegggelt op locatie Dr. Benthemstraat.
Ik ben wijkcoach in wijkteam Enschede Centrum samen met nog 16 andere collega’s.

Gezamenlijk hebben wij één doel: mensen ondersteunen in belemmeringen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Maar wat doet een (school)wijkcoach precies of waar kunt u bij ons voor terecht? Dat kan met allerhande uiteenlopende vragen over jullie kinderen, opvoedkundige vragen maar bijvoorbeeld ook over financiën, wonen, relaties, werk….. Eigenlijk alle vragen waarvan je denkt daar zou ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken of hier kom ik zelf niet meer uit. Waar je zelf niet direct een antwoord hebt, weten wij wel de weg en hebben wij dus een team met collega’s die allen goed zijn op weer andere terreinen.
Wij vinden het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn en u kunt ons regelmatig tegenkomen op Het Zeggelt. Het is mogelijk om via de onderwijskundig begeleider Nienke Stoker (locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat) en Quinten Nijland (locatie Dr. Benthemstraat) een afspraak te maken voor het inloopspreekuur.

Buiten spelen op Het Zeggelt

In de drie leerling-raden is besproken hoe wij het plezier tijdens de pauzes kunnen vergroten.
Er zijn goede ideeën naar voren gekomen die onder andere de volgende acties hebben opgeleverd:
1. Duidelijke afspraken per locatie over hoe wij buiten spelen
2. Uitbreiding van klein buitenspeelmateriaal op alle locaties
3. Inventaris speeltoestellen en wensen aangegeven voor de toekomst
4. Ontspanplekken met schaduw op elke locatie
Punt 1 en 2 zijn uitgewerkt en uitgevoerd. Op punt 3 loopt momenteel actie via stichting Consent, waarvan de eerste gesprekken al gevoerd zijn. Daarnaast zijn twee leerlingen van de Dr. Benthemstraat, Nils en Joris, bezig om een kunstgrasvoetbalveld te realiseren voor het achterplein Dr. Benthemstraat. Voor meer informatie zie kopje hieronder.
Punt 4 geldt voor het plein aan de Meeuwenstraat. De opbrengst van de actie Papa’s voor Pannenkoeken wordt besteed aan het realiseren van een schaduwrijke ontspanplek.

Kunstgrasveld in aanbouw Dr. Benthemstraat

Beste ouder of verzorger. De laatste tijd zijn wij bezig geweest voor kunstgras op het achterplein. Wij hadden vorig jaar een aanvraag ingediend bij het Rabobank stimuleringsfonds. Op 11 december kwam de commissie bij elkaar en kregen we 13 december antwoord:
we kregen €3000!!!! voor kunstgras op het achterplein.
Dus komt er ergens in de komende tijd een kunstgrasveld op het achterplein.
Wij houden u uiteraard op de hoogte! De groeten van Nils en Joris.

Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen is overvol! Dat betekent dat we alles gaan uitstallen en u twee weken de tijd geven om er langs te lopen en te kijken of er wat van uw kind bij ligt. Het is altijd de moeite waard om te kijken, ook als u niks mist. Regelmatig liggen er prachtige kledingstukken bij. Na twee weken brengen we alles wat is blijven liggen naar een goed doel.