Nieuwsbrief 8

22 december 2023

Nieuws voor de periode
23 dec 2023 t/m 19 jan 2024

Agenda

23 dec t/m 07 januari 2024: kerstvakantie
08 jan Start zilveren weken
09 jan Schoolbezoek Consent
16 jan Inspectiebezoek
25 jan OR vergadering
29 jan MR vergadering
05 jan en 06 jan: afname doorstroomtoets voor groep 8
06 feb GMR vergadering
07 feb Schaaktoernooi (groep 3-5)
14 feb Schaaktoernooi (groep 6-8)
16 feb Spelletjesochtend onderbouw
19 feb t/m 23 februari: voorjaarsvakantie
04 mrt t/m 08 maart: week van de lentekriebels
04 mrt t/m 08 maart: voortgangsgesprekken voor alle groepen, waarin groep 8 ook het definitief advies VO ontvangt
04 mrt Deelname Riskfactory groep 8
04 mrt De groepen van Esther/Simone en Bertje/Jetty gaat naar de voorstelling Swan Lake in het Wilminktheater
11 mrt Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
11 mrt MR vergadering
11 mrt OR vergadering
13 mrt Open dag

Opbrengst Save the Children

Vorige week woensdag hielden we in alle groepen de creatieve kerstochtend. Tegelijkertijd werd er middels de Foute Kersttruiendag aandacht gevraagd voor de inzamelingsactie van Stichting Save the Children. We hebben met deze actie een prachtige bedrag binnengehaald, namelijk €725,67!
Hiermee kan de stichting voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming
geven aan kinderen op de vlucht, want ieder kind heeft recht op een gelukkige jeugd!

Schoolbezoek Consent en inspectiebezoek

Jaarlijks bezoekt het bestuur van Consent onze scholen. Dit jaar wordt op dinsdag 9 januari locatie Dr. Benthemstraat bezocht. Het bestuur gaat in gesprek met het team over de ontwikkelingen van de school.
De inspectie heeft onze school in 2017 voor het laatst bezocht. Op dinsdag 16 januari komt de onderwijsinspectie voor een kwaliteitsonderzoek op de volgende onderdelen:
basisvaardigheden, zicht op ontwikkeling en begeleiding, pedagogisch-didactisch handelen, veiligheid, uitvoering en kwaliteitscultuur, ambities en doelen. Er vinden op beide locaties groepsbezoeken plaats en inspecteurs gaan in gesprek met het team, de leerlingraad en ouders.

Verhoging ouderbijdrage (ingezonden stuk van de ouderraad)

Op 20 november jl. heeft de penningmeester van de ouderraad het financiële verslag gepresenteerd over het schooljaar 2022-2023. Het schooljaar is afgesloten met een klein verlies. Dit verlies is te wijten aan diverse gestegen kosten, waaronder de energielasten van bijvoorbeeld de kamplocaties en de vervoersmaatschappij voor het schoolreisje van de onderbouw. In het huidige schooljaar zien we de kosten tot nu toe verder stijgen en verwachten we dit schooljaar met een groter verlies af te sluiten.
Om deze reden heeft de penningmeester voorgesteld om met ingang van het volgende schooljaar (2024-2025) de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen met € 5,- per leerling. Dit voorstel is tijdens de ledenvergadering unaniem aangenomen. Vervolgens is dit voorstel voorgelegd aan de oudergeleding van de MR en ook zij hebben met deze verhoging ingestemd. We hopen op uw begrip hiervoor te mogen rekenen. We hebben de huidige bijdrage 12 jaar lang op dit niveau kunnen houden, maar helaas is de verhoging nodig om de activiteiten te kunnen blijven bekostigen.
De ouderbijdrage bedraagt dus vanaf het nieuwe schooljaar € 55,- per leerling per jaar. Indien u een machtiging heeft afgegeven, dan hoeft u niets te doen. De nieuwe bijdrage zal vanzelf worden afgeschreven, ofwel in één of in vijf termijnen, afhankelijk van wat u heeft aangekruist. Indien u zelf de ouderbijdrage overmaakt, dan verzoeken wij u een eventuele vastgezette periodieke overboeking te wijzigen. Mocht u niet beschikken over de financiële middelen om de ouderbijdrage te betalen, dan wijzen we u graag op het bestaan van Stichting Leergeld. Meer informatie hierover vindt u op www.leergeldenschede.nl.

Vakantie

Het team wenst iedereen fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en veel vakantieplezier! We zien iedereen graag gezond terug op maandag 8 januari 2024.