Nieuwsbrief 8

23 december 2022

Nieuws voor de periode
24 dec 2022 t/m 20 jan 2023

Agenda

24 dec Kerstvakantie t/m 8 januari 2023
16 jan Start toets weken
26 jan OR vergadering
08 feb Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
13 feb MR vergadering
15 feb Schaaktoernooi (groep 3-8)
20 feb Verslag mee
21 feb Start
21 feb Start definitief advies VO groep 8
21 feb GMR vergadering
24 feb Spelletjesochtend onderbouw
27 feb Voorjaarsvakantie t/m 3 maart
06 mrt Vervolg 10 minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken
groep 6 en 7

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Roos en Guus. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de laatste MR vergadering van 2022 stonden er weer verschillende punten op de agenda, waaronder de meerjarenbegroting, inspectiebezoek aan Consent, groene schoolpleinen en de OR-MR avond.
Wat betreft de meerjarenbegroting ziet het er, volgens de MR, goed uit. We hebben als MR dan ook onze handtekening gezet onder deze begroting. Aandachtspunt ter zijner tijd is daarin het aflopende energiecontract, het contract loopt nog een jaar.
In januari staat er een inspectiebezoek gepland bij Consent, dit jaar zal Het Zeggelt niet bezocht worden. Wel zal Het Zeggelt ook stukken aanleveren waar de inspectie naar kan kijken.
De groene schoolplein plannen beginnen langzaam nog concreter te worden. In de afgelopen weken is er weer een afspraak geweest met Axent Groen die de ontwerpen en aanpak op zich neemt. Er is op beide locaties met Axent Groen, leerkrachten, directie en ouders aan de hand van de tekeningen over het schoolplein gewandeld. Aan de Dr. Benthemstraat moeten er nog wat kleine aanpassingen gedaan worden aan de tekeningen. De Meeuwenstraat heeft nog wat grotere aanpassingen nodig, er was bijvoorbeeld een bestaande zandbak niet meegenomen in de plannen. Tijdens de MR vergadering is vanuit de MR aan de directie gevraagd wanneer de verwachting is dat er gestart kan worden met de praktische uitvoering van de aanpak van de schoolpleinen. Dit ligt aan de planning van Axent Groen, maar we hopen allemaal op zo kort mogelijke termijn.
De MR-OR avond is nabesproken. Een fantastische avond met een mooie groep ouders en leerkrachten die na uitleg over de financiën van de OR een humoristische presentatie kregen van Sebastiaan van de Dondersteen uit Hengelo. Hoogtepunt was daarna het bloedfanatiek spelen van de verschillende spellen, waarbij de spanning aan sommige tafels (positief) wat opliep. Op zowel de Meeuwenstraat als Dr. Benthemstraat staan twee kasten vol met deze spellen voor de leerlingen om te spelen op school.

Opbrengst Save the Children

Afgelopen woensdag/ vrijdag hielden we in alle groepen de creatieve kerstochtend. Tegelijkertijd werd er middels de Foute Kersttruiendag aandacht gevraagd voor de inzamelingsactie van Stichting Save the Children. We hebben met deze actie een prachtige bedrag binnengehaald, namelijk €715,00!
Hiermee kan de stichting voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming
geven aan kinderen op de vlucht, want ieder kind heeft recht op een gelukkige jeugd!

Nieuw kleuter observatie-instrument

Naast ons leerlingvolgsysteem ParnasSys volgen wij onze onderbouwleerlingen ook in een kleuter observatie-instrument. We hebben gekozen voor een nieuw, digitaal systeem dat heet: MijnKleutergroep. In dit observatie-instrument kunnen wij de totale ontwikkeling van leerlingen overzichtelijk en efficiënt volgen. Dit totale beeld van een leerling beschrijven we, zoals u gewend bent, in de (10 minuten)gesprekken en in het verslag. Zoals al eerder vermeld is hiermee het gebruik van de Cito toetsen voor kleuters (landelijk) komen te vervallen.

Vakantie

Het team wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! We zien iedereen graag gezond terug op maandag 9 januari 2023.