Nieuwsbrief 8

27 november 2020

Nieuws voor de periode
van 28 nov t/m 11 dec

Agenda

30 nov MR vergadering
02 dec Ophalen oud papier
04 dec Sinterklaasfeest
09 dec De groep van Lars voert de musical ‘De uitnodiging’ op
10 dec De groep van Leilanie voert de musical ‘Spookie’ op
11 dec Foute Kersttruiendag
14 dec GMR vergadering
15 dec en 16 dec: De groep van Stephanie voert de musical ‘Een ware kerstman’ op
15 dec OR vergadering
17 dec Kerstfeest van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
18 dec Spelletjesochtend alle groepen
21 dec Kerstvakantie t/m 1 januari 2021

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Noah, Diede, Mason, Zola en Jayden.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Sinterklaasfeest (herhaling)

Op vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest in aangepaste vorm. We houden ons aan de RIVM-maatregelen. Dit betekent dat:
• Sinterklaas en de twee pieten voor aanvang van de schooldag al op school aanwezig zijn, er is dus geen centraal ontvangst.
• Sinterklaas en de twee pieten op een vaste plek in school verblijven zodat de fysieke afstand gewaarborgd kan worden. De groepen worden daar één voor één ontvangen.
• Het strooigoed dit jaar achterwege gelaten wordt. Alle groepen krijgen (voorverpakte) traktaties om in de eigen groep uit te delen.

Kerst

Foute Kersttruiendag
Op vrijdag 11 december is het nationale Foute Kersttruiendag. Het team en alle leerlingen mogen deze dag in hun foutste kersttrui op school komen. Het goede doel ‘Save the Children’ omarmt deze dag door aandacht te vragen voor kinderen in oorlogsgebieden en vluchtlingenkampen.

Creatieve Kerstochtend
De week voor Kerst organiseert de school een gezellige creatieve ochtend. Tijdens deze ochtend worden door het team Kerstworkshops gegeven. Elke locatie regelt een eigen programma. We hadden hier graag ook ouders bij betrokken, maar door de RIVM-maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Hopelijk kan dit volgend jaar wel!

Kerstfeest

Op donderdag 17 december vieren wij ons kerstfeest. Om het volgens de geldende RIVM-maatregelen te organiseren gaan we het kerstdiner iets anders vormgeven. Het Zeggelt wordt omgetoverd in een restaurant. In de week van 7 december krijgen alle leerlingen een menukaart mee, waaruit ze een lekker hoofdgerecht kiezen. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind(eren) één van de gerechten uitkiest en dit op de dag van het kerstdiner bereidt en aan uw kind(eren) meegeeft naar school. Zo kunnen we toch een feestelijk kerstdiner organiseren zonder te delen. Het dessert en het drinken worden door school geregeld.
Geeft u woensdag of donderdagochtend uw kind(eren) een bord, bestek en een beker mee? Dan kan elke groep het restaurant gaan inrichten en aankleden.
Er zijn aangepaste schooltijden. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
Van 17.00 tot 18.30 uur verwachten wij alle leerlingen terug op school voor het kerstdiner.

Veilig naar school

Het verkeersbeleid van onze school is er op gericht om leerlingen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving.
Parkeren fiets
De school stelt het op prijs dat veel ouders met de fiets naar school komen. Let bij het parkeren van de fiets op het vrijhouden van de ingangen en de inloop naar de school.
Parkeren auto
Parkeren daar waar is toegestaan, bij voorkeur op de parkeerplaatsen rondom de school.
Niet parkeren op de stoep, op een uitrit of voor de ingang van de school, ook al is het maar voor een korte tijd.

Ontruimingsoefening

De jaarlijkse ontruimingsoefening heeft op de locaties Meeuwenstraat en Dr. Benthemstraat plaatsgevonden. Locatie Floraparkstraat is, in samenwerking met de Paus Joannes, later in het jaar ingepland. De ontruimingen gebeurden onder leiding van Velco. De oefeningen zijn goed verlopen en de leerlingen stonden binnen enkele minuten veilig buiten. Elk jaar wordt er een ander scenario geoefend, dit keer hadden we te maken met een ‘verdacht pakketje’. Complimenten aan alle leerlingen en het team. De ontruimingsoefening wordt met het team geëvalueerd. De ontvangen tips van Velco worden daarbij meegenomen.