Nieuwsbrief 7

19 november 2021

Nieuws voor de periode
20 nov t/m 3 dec 2021

Agenda

22 nov Informatieavond VO groep 8, gehouden op locatie Kottenpark
23 nov OR vergadering
25 nov Schoen zetten
26 nov De groep van Marijke/ Marloes S. neemt deel aan een workshop ‘Cardio Drums’
30 nov Schoolbezoek Innova voor groep 8
01 dec De groep van Norbert voert de musical ‘Een brief aan Sinterklaas’ op
03 dec Sinterklaasfeest
06 dec MR vergadering
08 dec Ophalen oud papier
09 dec Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Meeuwenstraat
10 dec Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat
14 dec De groep van Kristel/ Marleen voert de musical ‘De laatste kerstboom’ op
15 dec Creatieve Kerstdag en Foute Kersttruiendag
20 dec GMR vergadering
22 dec De groep van Wieteke/ Roel voert de musical ‘De keizer wil een kerstverhaal’ op
23 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
24 dec Spelletjesochtend alle groepen
25 dec Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Vice en Lise. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schoen zetten

Sinterklaas kapoentje…
Op donderdag 25 november mogen alle leerlingen een schoentje zetten in hun groep. Het is niet nodig om daarvoor een extra schoen mee te nemen van huis.

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 3 december vieren we het sinterklaasfeest. We houden ons aan de coronamaatregelen. Dit betekent dat Sinterklaas en de twee pieten voor aanvang van de schooldag al op school aanwezig zijn, er is dus geen centraal ontvangst.

Inzet NPO middelen

Vanaf dit schooljaar zetten we de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen in om mogelijke onderwijsvertraging als gevolg van corona in te lopen. Daarnaast worden er investeringen gedaan om al lopende vernieuwingen te realiseren. Hiermee komen de NPO middelen ook op lange termijn ten goede aan ons onderwijskwaliteit. Er is in overleg met de MR besloten om de middelen in te zetten op de volgende onderdelen:
Inzet extra personeel
Het is ons gelukt om binnen ons eigen team leerkrachten met bepaalde expertise vrij te roosteren en deze uren in te zetten om het onderwijs te intensiveren. Dit betekent concreet dat er per bouw leerkrachten worden ingezet om (groepjes) leerlingen voor een bepaalde periode een boost te geven aan een bepaald leergebied. Het kan dus zijn dat uw kind voor een bepaalde periode wekelijks een extra onderwijsaanbod krijgt.
Materialen
Ten behoeve van de vernieuwingen zijn en worden er materialen aangeschaft voor de kernvakken rekenen en taal, voor de bevordering van de leesmotivatie en ter ondersteuning van begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.
Professionalisering team
Uiteraard vindt er (team)scholing plaats. Een deel daarvan is ter ondersteuning van de genoemde vernieuwingen.