Nieuwsbrief 7

13 november 2020

Nieuws voor de periode
van 14 t/m 27 nov

Agenda

17 nov OR vergadering
18 nov De groep van Nicole/ Simone helpt mee bij de aanleg van ‘The Tiny Forest’
24 nov Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat
25 nov De groep van Marijke/ Marloes S. voert de musical ‘Rikkie en zijn vriendjes’ op
30 nov MR vergadering
02 dec Ophalen oud papier
04 dec Sinterklaasfeest
09 dec De groep van Lars voert de musical ‘De uitnodiging’ op
09 dec De groep van Marijke/ Marloes S. neemt deel aan een kleuterconcert met Somnium Music
10 dec De groep van Leilanie voert de musical ‘Spookie’ op
14 dec GMR vergadering
15 dec en 16 dec: De groep van Stephanie voert de musical ‘Een ware kerstman’ op
15 dec OR vergadering
17 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
18 dec Spelletjesochtend alle groepen
21 dec Kerstvakantie t/m 1 januari 2021

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Jacob, Hazel-Lee en Colin.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nieuws uit de leerlingenraad

In de eerste weken van het schooljaar wordt er in elke groep een vertegenwoordiger voor de leerlingraad gekozen. Per locatie is de nieuw gekozen leerlingraad bij elkaar geweest. Wij hebben weer een enthousiaste groep leerlingen, die dit schooljaar meedenkt over zaken die te maken hebben met hun eigen locatie of zelfs schoolbreed. Deze vergadering hebben wij uitleg gegeven over welke zaken geschikt zijn om met elkaar te bespreken. Er zijn al mooie onderwerpen naar voren gekomen. Op elke locatie hangt een poster met informatie over wie er zitting hebben in de leerlingraad en wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Schoen zetten

Sinterklaas kapoentje…
Op donderdag 26 november mogen alle leerlingen een schoentje zetten in hun groep. Het is niet nodig om daarvoor een extra schoen mee te nemen van huis.

Sinterklaas

Op vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest in aangepaste vorm. We houden ons aan de RIVM-maatregelen. Dit betekent dat:
• Sinterklaas en de twee pieten voor aanvang van de schooldag al op school aanwezig zijn, er is dus geen centraal ontvangst.
• Sinterklaas en de twee pieten op een vaste plek in school verblijven zodat de fysieke afstand gewaarborgd kan worden. De groepen worden daar één voor één ontvangen.
• Het strooigoed dit jaar achterwege gelaten wordt. Alle groepen krijgen (voorverpakte) traktaties om in de eigen groep uit te delen.
De groepen van de locatie Floraparkstraat vieren het feest op locatie Meeuwenstraat.
We hopen hiermee met alle leerlingen toch een volwaardig Sinterklaasfeest te kunnen vieren.

Kerstviering

De inhoud van kerstviering op donderdag 17 december zal er anders uit komen te zien dan gebruikelijk. We gaan het passend binnen de RIVM-maatregelen organiseren die op dat moment gelden. Hierover volgt de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Nieuws van de OR (ingezonden stuk)

Sommige ouders verwachten deze dagen een hulpvraag van ons voor het helpen bij de komende feestdagen. Deze hulp is altijd zeer welkom maar dit jaar niet nodig/wenselijk in verband met de RIVM-maatregelen. We willen u laten weten dat we er wel zijn en het team ondersteunen. Zo is de Ouderraad achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Voor vragen en/of opmerkingen kun je een mail sturen aan ouderraad@hetzeggelt.nl.

Innovaties taal en rekenen

Wij zijn gaan werken vanuit kinddoelen. Het, voor een deel zelfgekozen, kinddoel staat centraal en er zijn diverse manieren om dat doel te bereiken. We gebruiken vanaf dit schooljaar hiervoor de nieuwe taal- en rekenkasten ‘Taal:doen!’ en ‘Ik wil rekenen’ in de middenbouw en bovenbouw. Leerlingen werken veel met de montessorimaterialen, gekoppeld aan deze nieuwe kasten. Dit noemen we de lijn van de leerling. Door de aanschaf van deze kasten kunnen wij beter aansluiten op de eigen ontwikkelingslijn van de leerlingen en de leerontwikkelingen goed volgen en analyseren. Daarnaast worden er groepslessen aan (een deel van) de groep gegeven. Dit noemen we de lijn van de leerkracht. Daarmee bewaken we het curriculum van deze vakgebieden.

Doorgeven wijzigingen

Heeft u een wijziging van uw adres en/of persoonsgegevens, geef dit dan door aan onze administratie via administratie@hetzeggelt.nl.