Nieuwsbrief 7

07 december 2018

Nieuws voor de periode
van 08 t/m 21 dec

Agenda

10 dec GMR vergadering
13 dec De groep van Astrid / Leilanie voert de musical ‘Een ware kerstman’ op
17 dec Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 dec De bovenbouwgroepen, groep 6 van de tussenbouw en groep 6, 7 en 8 van de midden- bovenbouwgroep Floraparkstraat gaan schaatsen op de Oude Markt
18 dec De groep van Marleen R. voert de musical ‘De keizer wil een kerstverhaal’ op
20 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
22 dec Kerstvakantie t/m 4 januari 2019

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Siebe en Lars.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schaatsen op de Oude Markt

Ook dit jaar ligt er in de binnenstad weer een overdekte ijsbaan op de Oude Markt. Wij gaan daar op maandagochtend 17 december met alle groepen 6,7 en 8 heerlijk een uur schaatsen.
De leerlingen van de Dr. Benthemstraat gaan er lopend heen. De leerlingen van de Meeuwenstraat en Floraparkstraat gaan er op de fiets heen.
Iedereen moet die dag een muts en handschoenen meenemen. Dit in verband met de veiligheid op het ijs. Als leerlingen eigen schaatsen hebben mogen deze, met uitzondering van noren, ook meegenomen en gebruikt worden. Is dit niet het geval, dan huren wij daar voor uw kind de schaatsen. We kijken erg uit naar de schaatspret in het Winter Wonderland.

Kerstfeest

Op donderdag 20 december vieren wij ons Kerstfeest. Geeft u woensdag of donderdagochtend uw kind(eren) bord, bestek en beker mee?
Er zijn aangepaste schooltijden. Alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.
Van 17.00 tot 18.30 uur verwachten wij alle leerlingen op school voor het kerstdiner.
Maandag 10 december ontvangt u een aparte brief om u aan te melden voor het maken van een klein gerechtje / hapje voor het kerstdiner.

Nieuws uit de MR

Tijdens de MR vergadering van 26 november heeft de directie een toelichting gegeven op de begroting van Het Zeggelt en op de begroting van Stichting Consent. De MR heeft vanuit haar rol positief advies gegeven op de begroting van Het Zeggelt. Net als alle basisscholen heeft ook Het Zeggelt dit schooljaar extra rijksgelden ontvangen voor het terugdringen van de werkdruk. De zogenoemde werkdrukmiddelen. De stand van zaken van deze werkdrukmiddelen is besproken en de MR is positief over de insteek. Tot slot is input vanuit de achterban (ouders en leerkrachten) behandeld. Heeft u zelf ook een onderwerp dat u wilt voorleggen aan de MR? Meldt u zich dan bij ons. Dit kan uiteraard door één van ons persoonlijk aan te spreken of te mailen naar mr@hetzeggelt.nl.

MR verkiezingen

De MR verkiezingen gaan niet door. Naast de herkiesbare MR leden Jeroen Grijsen en Maartje Bezoen-Jansink hebben zich geen kandidaten gemeld. We zijn blij dat Jeroen en Maartje zich de komende 3 jaar weer willen inzetten voor de MR met hun betrokkenheid en kennis.