Nieuwsbrief 6

24 november 2017
Nieuws voor de periode
van 25 nov t/m 08 dec

 

Agenda

29 nov       De bovenbouwgroepen gaan naar het interactieve theater ‘De Surprise’ in de Kleine Willem
30 nov       Bovenbouw heeft praktijkgedeelte project ‘De dode hoek’ (locatie Meeuwenstraat)
04 dec       Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
05 dec       Sinterklaasfeest. Leerlingen om 12:30 uur vrij.
06 dec       Ophalen oud papier
11 dec        De bovenbouwgroepen gaan schaatsen op de Oude Markt
11 dec        GMR vergadering
14 dec       Bovenbouw heeft praktijkgedeelte project ‘De dode hoek’ (locatie Dr. Benthemstraat)
18 dec       Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
18 dec       Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat
20 dec       De groep van Errol voert de musical ‘De wens’ op
21 dec        Kerstmaaltijd van 17:00 tot 18:30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
23 dec        Kerstvakantie t/m 5 januari 2018
18 jan         Studiedag team: thema oudergesprekken. Leerlingen vrij.

 

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Felice, Roos en Abel.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

 

Zwangerschapsverlof 

Met ingang van vrijdag 24 november gaat Mirte Lambeck (Dr.Benthemstraat), met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof periode zal Sirah Kuipers haar vervangen.
Wij wensen Mirte fijne weken en een goede bevalling toe!

 

Ontruimingsoefening  

Afgelopen week was de ontruimingsoefening aan de Meeuwenstraat. Ook deze verliep prima. De leerlingen die buiten de groep aan het werk waren, wisten precies wat zij moesten doen en konden dat ook aan de hulpouders vertellen. We kregen niet alleen feedback van Velco maar ook leerlingen dachten mee en stelden kritische vragen. De punten nemen we mee in de evaluatie.
Aan de Floraparkstraat zullen wij aansluiten bij de ontruimingsoefening van de Paus Joannes. Wel gaan de leerlingen daar binnenkort een keer oefenen zonder het ontruimingssignaal.

 

Schoen zetten

Sinterklaas kapoentje…
Op donderdag 30 november mogen alle kinderen een schoentje zetten in de klas. Het is niet nodig om daarvoor een extra schoen mee te nemen van huis.

 

Sinterklaas

Op dinsdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest! Alle leerlingen zijn om 12:30 uur vrij! Wij ontvangen Sint en zijn Pieten op het plein (Dr. Benthemstraat) of in de hal (Meeuwenstraat). De groepen van locatie Floraparkstraat vieren het feest op locatie Meeuwenstraat.
Alle ouders zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Na de gezamenlijke ontvangst zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje brengen aan de groepen. De ouderraad zorgt deze ochtend voor iets te drinken en een koekje. De bovenbouwgroepen vieren het sinterklaasfeest in hun eigen groep.

 

Staking 12 december 2017

De vakbonden hebben opnieuw een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front – waaronder Consent – ondersteunen de actie om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Het CvB van Consent steunt het initiatief PO in actie. Ook onze school zal aan de staking gaan deelnemen.
Het betekent dat de school dinsdag 12 december dicht is. De leerlingen hebben dus vrij! We begrijpen dat dit lastig kan zijn, maar vragen hiervoor uw begrip. Gelukkig biedt Kinderdomein de mogelijkheid om uw kind(eren) op te vangen. Dit moet u vooraf zelf doorgeven.

 

Nieuws uit de MR

In de MR-vergadering van 13 november heeft de MR een vernieuwd MR-reglement getekend, dat door Consent was voorgesteld. Een verschil met het vorige reglement is dat de MR-leden geen twee, maar drie jaar zitting hebben in de MR.
Binnenkort zijn er opnieuw verkiezingen en zijn er drie plekken in de oudergeleding te verdelen. Ouders die interesse hebben om mee te denken over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs van onze kinderen te maken hebben: dit is de gelegenheid om je kandidaat te stellen! De kinderen krijgen deze week een brief mee over de verkiezingen.