Nieuwsbrief 6

15 oktober 2021

Nieuws voor de periode
16 okt t/m 03 nov 2021

Agenda

08 nov Schoolbezoek Bonhoeffer College Bruggertstraat voor groep 8, locatie
Dr. Benthemstraat
09 nov Schoolbezoek Bonhoeffer College Bruggertstraat voor groep 8, locatie Meeuwenstraat
10 nov De groep van Daphne/ Adele voert de musical ‘Frederick’ op
10 nov Ophalen oud papier
15 nov Leerlingraad in deze week
15 nov Schoolbezoek Stedelijk Vakcollege voor groep 8
17 nov De groepen van Lars en Marloes A./ Jacqueline nemen deel aan een workshop ‘De schatkamers’
19 nov De groep van Janneke/ Marleen neemt deel aan een workshop ‘Bestuur de robot
ozobot’
23 nov OR vergadering
24 nov Schoolbezoek Het Zone College voor groep 8
26 nov De groep van Marijke/ Marloes S. neemt deel aan een workshop ‘Cardio Drums’
30 nov Schoolbezoek Innova voor groep 8
01 dec De groep van Norbert voert de musical ‘Een brief aan Sinterklaas’ op
03 dec Sinterklaasfeest
06 dec MR vergadering
08 dec Ophalen oud papier
14 dec De groep van Kristel/ Marleen voert de musical ‘De laatste kerstboom’ op
15 dec Creatieve Kerstdag en Foute Kersttruiendag
20 dec GMR vergadering
22 dec De groep van Wieteke/ Roel voert de musical ‘De keizer wil een kerstverhaal’ op
23 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
24 dec Spelletjesochtend alle groepen
25 dec Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Cameron, Mateus en Faber. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Geboorte nieuws

Op 24 oktober is onze collega Elsje Marije (locatie Meeuwenstraat) bevallen van een prachtige zoon. Hij heet Lars. Wij feliciteren Elsje Marije en haar gezin en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Aanmelden broertjes en zusjes

Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij volgend schooljaar (per locatie) nog kunnen plaatsen, is het belangrijk om te weten hoeveel broertjes/ zusjes wij kunnen verwachten. Dus wilt u uw kind aanmelden als uw kind vóór 1 oktober 2022 vier jaar wordt? Ook jongere kinderen kunnen alvast worden aangemeld.

Aanpassing coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn weer aangepast. De aanpassingen hebben gelukkig geen invloed op ons dagelijks werk. De leerlingen krijgen onderwijs zoals ze gewend zijn.
De basisregel ‘1,5 meter afstand’ heeft helaas wel invloed op onze activiteiten, waaronder feesten en musicals. De aanwezigheid van ouders in school blijft gelukkig mogelijk, maar wordt beperkt door de beschikbare ruimte waar de activiteit plaatsvindt, aangezien wij ons allemaal weer aan de 1,5 meter afstand dienen te houden. Ons uitgangspunt blijft dat alle activiteiten doorgaan, en zullen waar nodig vooraf communiceren welke aanpassingen worden gedaan.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8

De informatieavond hebben we helaas moeten annuleren. In afstemming met het Voortgezet Onderwijs zoeken we naar een passende oplossing. U hoort zo spoedig mogelijk van ons op welke wijze we samen met het Voortgezet Onderwijs hier invulling aan geven.