Nieuwsbrief 6

30 oktober 2020

Nieuws voor de periode
van 31 okt t/m 13 nov

Agenda

04 nov Ophalen oud papier
11 nov Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
13 nov Studiedag team: thema hoogbegaafdheid. Leerlingen zijn vrij.
17 nov OR vergadering
24 nov Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat
30 nov MR vergadering
02 dec Ophalen oud papier
04 dec Sinterklaasfeest
09 dec De groep van Lars voert de musical ‘De uitnodiging’ op
10 dec De groep van Leilanie voert de musical ‘Spookie’ op
14 dec GMR vergadering
15 dec en 16 dec: De groep van Stephanie voert de musical ‘Een ware kerstman’ op
15 dec OR vergadering
17 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
18 dec Spelletjesochtend alle groepen
21 dec Kerstvakantie t/m 1 januari 2021

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Alèr, Sila, Duuk en Roos.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nieuws uit de MR (Ingezonden stuk)

We hebben tijdens de MR vergadering afscheid genomen van Jeroen. Jeroen is 5,5 jaar intensief betrokken geweest als MR lid, waarvan een aantal jaren als secretaris. We willen Jeroen nogmaals bedanken voor de enorme inzet en betrokkenheid.
Daarnaast is er een kennismaking geweest met de vier nieuwe MR leden: Inger, Floris, Martijn en Marijn. Samen met de personeelsgeleding hebben we weer een mooie samenstelling en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Deze vergadering is er gesproken over het werkverdelingsplan, het jaarplan 2020-2021 en het schoolplan 2019-2023.

Invulling (thuis)onderwijs

In de naar ouders en teamleden verstuurde link zit het stroomschema ‘thuisonderwijs’ waarin staat hoe ons onderwijs eruit ziet als er een leerling/leerkracht of de hele school thuis moet blijven. Dit stroomschema is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de ouder/leerkracht/leerling enquêtes. Nogmaals onze dank hiervoor. Het blijft een onzekere tijd door het coronavirus en de steeds veranderende maatregelen. Daarom is een goede voorbereiding essentieel. Tot nu toe is het nog steeds gelukt om inval voor de groepen te regelen als er een leerkracht uitvalt. Echter moeten we ons ook voorbereiden op verdere ontwikkelingen. In het stroomschema zijn verschillende scenario’s opgenomen zodat u meer inzicht heeft in de te nemen stappen die volgen nadat een leerling/leerkracht of de hele school thuisonderwijs krijgt.

Mondkapjes

We nemen extra maatregelen in het belang van de fysieke veiligheid op Het Zeggelt. Volwassenen wordt geadvisseerd een mondkapje te dragen in de school tijdens het verplaatsen naar en in gemeenschappelijke ruimtes, buiten de lokalen. We vragen aan bezoekers dit ook te overwegen. Bij het betreden van de school registreren bezoekers zich bij de hoofdingang.