Nieuwsbrief 6

23 november 2018

Nieuws voor de periode
van 24 nov t/m 07 dec

Agenda

26 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
26 nov MR vergadering
27 nov De groep van Marloes S. / Annemiek voert de musical ‘Wij gaan op berenjacht’ op
28 nov De bovenbouwgroepen, groep 6 van de tussenbouw en groep 6, 7 en 8 van de midden- bovenbouwgroep Floraparkstraat gaan naar de film ‘De geheime club van Soepstad’
28 nov De groep van Ellen / Jannet / Marijke voert de musical ‘Bever en zijn vrienden’ op
03 dec Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
05 dec Sinterklaasfeest
10 dec GMR vergadering
13 dec De groep van Astrid / Leilanie voert de musical ‘Een ware kerstman’ op
17 dec Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 dec De bovenbouwgroepen, groep 6 van de tussenbouw en groep 6, 7 en 8 van de midden- bovenbouwgroep Floraparkstraat gaan schaatsen op de Oude Markt
18 dec De groep van Marleen R. voert de musical ‘De keizer wil een kerstverhaal’ op
20 dec Kerstmaaltijd van 17:00 tot 18:30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
22 dec Kerstvakantie t/m 4 januari 2019

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Alex en Jordi.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schoen zetten

Sinterklaas kapoentje…
Op donderdag 29 november mogen alle leerlingen een schoentje zetten in de klas. Het is niet nodig om daarvoor een extra schoen mee te nemen van huis.

Sinterklaas

Op woensdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest! Wij ontvangen Sint en zijn Pieten op het plein (Dr. Benthemstraat) of in de hal (Meeuwenstraat). De groepen van locatie Floraparkstraat vieren het feest op locatie Meeuwenstraat.
Alle ouders zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Na de gezamenlijke ontvangst zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje brengen aan de groepen. De ouderraad zorgt deze ochtend voor iets te drinken en iets lekkers. De bovenbouwgroepen vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen groep.

Nieuws uit de MR

31 oktober heeft de MR weer vergaderd. Een regelmatig terugkerend onderwerp is het onderwerp huisvesting; met name de locatie Floraparkstraat was onderwerp van gesprek.
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zijn er aan het eind van het kalenderjaar weer MR verkiezingen voor het ouderdeel van de MR, voor twee ouderleden eindigt de zittingstermijn. Mocht u interesse hebben om mee te doen en te denken in de MR over allerlei schoolse zaken, dan kunt u zich binnenkort kandidaat stellen. Ten slotte is het School Ondersteunings Plan door de directie toegelicht en is het onderwerp Ouderparticipatie aan bod geweest.