Nieuwsbrief 5

15 oktober 2021

Nieuws voor de periode
16 okt t/m 03 nov 2021

Agenda

18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober
28 okt Algemene ledenvergadering MR en OR.
01 nov Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 t/m 8,
waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
08 nov Schoolbezoek Bonhoeffer College Bruggertstraat, locatie Dr. Benthemstraat
08 nov Informatieavond VO groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat
09 nov Schoolbezoek Bonhoeffer College Bruggertstraat, locatie Meeuwenstraat
10 nov De groep van Daphne/ Adele voert de musical ‘Frederick’ op
10 nov Ophalen oud papier
15 nov Leerlingraad in deze week
15 nov Schoolbezoek Stedelijk Vakcollege voor groep 8
30 nov Schoolbezoek Innova voor groep 8
03 dec Sinterklaasfeest
06 dec MR vergadering
08 dec Ophalen oud papier
14 dec De groep van Kristel/ Marleen voert de musical ‘De laatste kerstboom’ op
15 dec Creatieve Kerstdag en Foute Kersttruiendag
20 dec GMR vergadering
23 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
24 dec Spelletjesochtend alle groepen
25 dec Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Geboorte nieuws

Op 2 oktober is onze collega Marloes S. (locatie Meeuwenstraat) bevallen van een prachtige
dochter. Zij heet Lotte. Wij feliciteren Marloes en haar gezin en wensen hen veel geluk en
gezondheid toe!

Nationale Voorleeswedstrijd

Tijdens de Kinderboekenweek is er ieder jaar op elke locatie een voorleeswedstrijd. Dit jaar hebben
we voor het eerst niet alleen een wedstrijd gehouden in de bovenbouw, maar ook in de
middenbouw. Eerst zijn er altijd voorrondes in de groep waar iedereen aan mee mag doen. Daarna
wordt er door de leerlingen in elke groep een groepswinnaar gekozen. De groepswinnaars strijden
vervolgens tegen elkaar en een jury, die bestaat uit de leden van de kinderraad, maakt uit wie van
hen voorleeskampioen wordt. De winnaar van de bovenbouw doet vervolgens ook nog mee aan de
voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd. Dit jaar waren de wedstrijden weer een waar
spektakel, voor de ‘voorlezers’ soms spannend, maar vooral erg leuk en leerzaam.
De winnaars van de middenbouw zijn Lidewij van locatie Meeuwenstraat en Lou van locatie Dr.
Benthemstraat.
De bovenbouwers die onze school gaan vertegenwoordigen in de voorrondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd zijn Guus van locatie Meeuwenstraat en Elias van locatie Dr. Benthemstraat. We
willen alle leerlingen feliciteren met hun deelname, want ze hebben allemaal ontzettend hun best
gedaan. De winnaars van de bovenbouw wensen we veel succes en plezier bij de stedelijke
voorrondes.

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5

In de week van 1 t/m 5 november vinden de 10-minuten gesprekken plaats. Tijdens deze
gesprekken willen we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). De
leerkracht stuurt in de eerste week na de herfstvakantie een uitnodiging in Parro met daarin de
dagen en tijden waarop u zich kunt inschrijven.

Driehoeksgesprekken groep 6 t/m 8

In de week van 1 t/m 5 november vinden de driehoeksgesprekken plaats. Dit betekent dat uw
kind(eren) bij dit gesprek aanwezig zal zijn. Dus het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan
samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind; wat heb je al geleerd en waar gaan we de
komende tijd aan werken. Bij de leerlingen van groep 8 zal tevens het voorlopig schooladvies voor
het voortgezet onderwijs worden besproken. De leerkracht stuurt in de eerste week na de
herfstvakantie een uitnodiging in Parro met daarin de dagen en tijden waarop u zich kunt
inschrijven.

Beleid brengen en halen

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond, hebben we met het team de afspraken rond het
brengen en halen opnieuw besproken. De aanpassingen die we tijdens de coronaperiode hebben
ingevoerd heeft het team, maar ook veel ouders en leerlingen, als prettig ervaren.
We merken dat er meer rust in school heerst bij aanvang van de dag. Dit heeft positieve effecten
op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen en op de afspraak ‘binnen is
beginnen’. Na de herfstvakantie hanteren we de afspraken:
Brengen
Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen. De ouders zijn welkom en kunnen waar
nodig meelopen naar de groep.
Onderbouw
De leerlingen van de onderbouw worden gebracht tot de buitendeur. De leerkracht ontvangt hier
de leerlingen.
Halen
Aan het eind van de schooldag lopen alle leerkrachten mee naar buiten.
We vinden het persoonlijk contact met u erg belangrijk en willen graag dat u zich welkom voelt in
school. Schroom dus niet om bijvoorbeeld na schooltijd een gesprekje met de leerkracht aan te
gaan, of werk van uw kind(eren) te bekijken.

Nieuws uit de OR (ingezonden stuk)

Het was al aangekondigd in nieuwsbrief 3, maar hierbij de reminder dat de ouderbijdrage rond
22 oktober aanstaande automatisch geïncasseerd wordt. Als u nog geen machtigingsformulier heeft
ingevuld dan vragen wij u dit te doen.
Indien u heeft aangegeven zélf de bijdrage over te willen maken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen? U kunt € 50,00 per kind overmaken op IBAN NL59INGB0001021435 t.n.v. Ouderraad Het
Zeggelt, o.v.v. de naam van uw kind.
Ouders die (een deel van) de bijdrage via Stichting Leergeld laten betalen, moeten zelf bij de
stichting (ieder schooljaar opnieuw) hun gegevens invullen en het dossiernummer doorgeven aan
de OR op ouderraad@hetzeggelt.nl.