Nieuwsbrief 5

09 november 2018

Nieuws voor de periode
van 10 t/m 23 nov

Agenda

12 nov Studiedag team: thema hoogbegaafdheid. Leerlingen vrij.
13 nov Schoolbezoek Kottenpark voor groep 8
15 nov Schoobezoek Innova voor groep 8
19 nov Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
21 nov Schoolbezoek ZONE (AOC bussendagen) voor groep 8
22 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
26 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
27 nov De groep van Marloes S. / Annemiek voert de musical ‘Wij gaan op berenjacht’ op
28 nov De groep van Ellen / Jannet / Marijke voert de musical ‘Bever en zijn vrienden’ op
03 dec Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
05 dec Sinterklaasfeest
10 dec GMR vergadering
11 dec MR vergadering
17 dec Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 dec De bovenbouwgroepen, groep 6 van de tussenbouw en groep 6 van de midden- bovenbouwgroep Floraparkstraat gaan schaatsen op de Oude Markt
20 dec Kerstmaaltijd van 17:00 tot 18:30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
22 dec Kerstvakantie t/m 4 januari 2019

Schaatsen op de Oude Markt

Ook dit jaar ligt er in de binnenstad weer een overdekte ijsbaan op de Oude Markt. Wij gaan daar op maandagochtend 17 december met alle groepen 6,7 en 8 heerlijk een uur schaatsen.
De leerlingen van de Dr. Benthemstraat gaan er lopend heen. De leerlingen van de Meeuwenstraat en Floraparkstraat gaan er op de fiets heen.
Iedereen moet die dag een muts en handschoenen meenemen. Dit in verband met de veiligheid op het ijs. Als leerlingen eigen schaatsen hebben mogen deze, met uitzondering van noren, ook meegenomen en gebruikt worden. Is dit niet het geval, dan huren wij daar voor uw kind de schaatsen. We kijken erg uit naar de schaatspret in het Winter Wonderland.

Aanmelden broertjes en zusjes

Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij volgend schooljaar (per locatie) nog kunnen plaatsen, is het belangrijk om te weten hoeveel broertjes/zusjes wij kunnen verwachten. Dus wilt u uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden als uw kind vóór 1 november 2019 vier jaar wordt? Ook jongere kinderen kunnen alvast worden aangemeld.

Ontruimingsoefening Dr. Benthemstraat

Afgelopen week is de jaarlijkse ontruimingsoefening aan de Dr. Benthemstraat geweest. Dat gebeurde onder leiding van Velco. De oefening is goed verlopen en de leerlingen stonden binnen enkele minuten buiten. Complimenten aan alle leerlingen en het team. De brandoefening wordt met het team geëvalueerd. De ontvangen tips van Velco worden daarbij meegenomen.

Nieuws uit de MR

Naast de medezeggenschapsraad (MR) van Het Zeggelt heeft stichting Consent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders en personeel van alle scholen die onder Consent vallen meedenken over het beleid van de stichting. De GMR vergadert dus met een grote groep mensen. Om het vergaderen efficient te maken, stelt de GMR commissies in, die zich namens de GMR over specifieke onderwerpen buigen en adviezen geven aan de GMR. Er komen commissies voor zeven onderwerpen: Financiën, HRM (personeelsbeleid), Onderwijs, Passend Onderwijs, Facilitair, IBP (informatiebeveiliging en privacy) en Strategie. Naast de GMR leden kunnen ook andere ouders en personeelsleden van de Consentscholen zoals Het Zeggelt in een commissie zitting nemen. Zo wordt geprobeerd gebruik te maken van de expertise onder ouders en het personeel. Interesse voor zitting in een commissie kan worden gemeld via mr@hetzeggelt.nl.

Bake & Bootcamp (ingezonden stuk)

Vanaf volgende week starten we vanuit BSO Kinderdomein/ Humanitas voor de kinderen van de locatie aan de Dr. Benthemstraat met een hele nieuwe clinic, genaamd Bake & Bootcamp! Lekker gezonde en vooral leuke snacks maken en allemaal leuke speciaal hiervoor bedachte spelletjes. De hele school is hier voor uitgenodigd! Dus mocht uw kind hier interesse in hebben, klik dan hier voor meer informatie en uitleg over het inschrijven van uw kind.