Nieuwsbrief 4

20 oktober 2017
Nieuws voor de periode
van 21 okt t/m 10 nov

Agenda

23 okt Herfstvakantie t/m 27 oktober
30 okt Start advies gesprekken groep 8
31 okt OR (ouderraad) vergadering
02 nov Studiedag team: thema PBS. Leerlingen vrij!
06 nov Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 nov Start 10 minuten gesprekken
08 nov Informatieavond groep 8, locatie Freinetschool De Bothoven. Uitnodiging in uw bezit
08 nov Ophalen oud papier
09 nov Groep Jetty / Bertje heeft een workshop van Cardio Drums (Cultuurmenu)
13 nov OR vergadering
13 nov Doedag Kottenpark voor groep 8
14 nov MR vergadering
16 nov De groep van Iris voert de musical “Sneeuwwitje en de zeven dwergen” op 

 

Gymrooster

Er is een wijziging in het gymrooster gekomen zodat alle groepen aan de Meeuwenstraat en Dr. Benthemstraat gym krijgen van de vakleerkracht. Deze wijziging heeft als gevolg dat de eerste gymles start om 8:30 uur. Dit geldt voor de dinsdag en de donderdag.

De groep van Daphne Oosterhoff start op dinsdag aan de gymzaal van de Prismare.
De groep van Juul Strijbosch start op donderdag aan het Zeggeltlaantje.

De betreffende leerkracht is vanaf 8:15 uur aanwezig in de kleedruimte van de gymzaal.
Het heeft onze voorkeur dat u uw kind eerst naar de gymzaal brengt alvorens de andere kind(eren) door naar school te brengen. De leerkracht kan zo om 8:30 uur controleren of iedereen bij de gym aanwezig is. Gymtassen zullen de dag ervoor aan uw kind worden meegegeven naar huis.

 

Schoolgids en informatieboekje

De schoolgids is klaar en kunt u vinden op onze website.
Ook het informatieboekje is klaar. Na de herfstvakantie krijgt elk gezin het informatieboekje mee naar huis. Hierin staan praktische zaken waaronder het gymrooster.
De schoolgids is af te halen bij de administratie (Dr. Benthemstraat) of u kunt de leerkracht van uw kind om een exemplaar vragen.  

Nieuws uit de MR

De MR heeft op 10 oktober de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar gehad. Belangrijke onderwerpen waren deze avond:

– ouderconsulent van Kinderdomein, mevr. Seylan, gaat inventariseren bij ouders hoe de overgang voor kind en ouders van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar school versoepeld kan worden. De MR heeft hierover mee gedacht.

– De begroting van het Zeggelt is besproken en goedgekeurd.

Nieuw plafond en armaturen aan de Dr. Benthemstraat

In de herfstvakantie worden de gangen en de centrale ruimten voorzien van een nieuw plafond en armaturen. In de zomervakantie zijn de groepen aan de beurt.

Gevonden voorwerpen

Er zijn in de afgelopen zeven weken veel gevonden voorwerpen: jassen, schoenen, tassen, kleren, sportkleren, etc. Kom vooral even kijken, ook als u niets kwijt bent!
De spullen liggen op de vaste plek in de manden.
Na de herfstvakantie, vrijdag 3 november, worden de overgebleven voorwerpen naar het goede doel gebracht.

 

Herfst 1 Daagse in de Performance Factory

Op maandag 23 oktober kunnen de kinderen van 4 t/m 12 jaar meedoen aan de Herfst 1 Daagse in de Performance Factory.
Vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur, kunnen de kinderen gebruik maken van verschillende sportieve activiteiten. De kinderen kunnen voor €0,50 deelnemen. Deelname is geheel op eigen risico, makkelijk zittende kleding en schoon schoeisel is een vereiste.

Het team wenst iedereen een fijne herfstvakantie!