Nieuwsbrief 4

1 oktober 2021

Nieuws voor de periode
02 t/m 22 okt 2021

Agenda

04 okt Studiedag team. Leerlingen zijn vrij!
04 okt GMR vergadering
05 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 okt De groepen van Marijke/ Marloes S. en Ellen/ Corinne nemen deel aan
‘Herfstkring in de notendop’ in het Ledeboerpark
06 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Meeuwenstraat
07 okt Boekenruilbeurs locatie Meeuwenstraat
11 okt De groepen van Lars, Esther/ Simone en Marloes A./ Jacqueline gaan naar de
voorstelling ‘Circus Charms’ in het Wilminktheater
12 okt Boekenruilbeurs locatie Dr. Benthemstraat
13 okt Ophalen oud papier
14 okt Nationale Voorleeswedstrijd bovenbouw
15 okt Spelletjesochtend onderbouw
15 okt Afsluiting Kinderboekenweek
18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober
28 okt Algemene ledenvergadering MR en OR.
01 nov Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 t/m 8,
waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
08 nov Informatieavond VO groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat. Uitnodiging volgt.
10 nov De groep van Daphne/ Adele voert de musical ‘Frederick’ op
10 nov Ophalen oud papier
15 nov Leerlingraad in deze week

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 4 oktober gaat onze collega Elsje Marije (locatie Meeuwenstraat) met
zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode wordt zij vervangen door Elise en Brendan. Wij
wensen Elsje Marije fijne weken en een goede bevalling toe!
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober. Wij hebben vandaag de
gezamenlijke opening gehouden. De komende twee weken worden er allerlei activiteiten rondom
het thema beroepen georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een workshop dichten, een zoekspel over
beroepen en er komt een wethouder voorlezen.
Aanschaf boeken
De school heeft een aantal mooie boeken aangeschaft die passen bij het thema. Deze boeken staan
tijdens de Kinderboekenweek centraal in de school en komen daarna in de schoolbieb terecht.
Boekenruilbeurs
De leerlingen mogen tijdens deze beurs (oude) kinderboeken van zichzelf gaan ruilen met boeken
van andere leerlingen. Wilt u thuis samen met uw kind kinderboeken verzamelen die geruild mogen
worden?
Op donderdag 7 oktober houdt locatie Meeuwenstraat de boekenruilbeurs. Locatie Dr.
Benthemstraat houdt de boekenruilbeurs op dinsdag 12 oktober.
Nationale Voorleeswedstrijd
Net als vorig jaar doen de bovenbouwgroepen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In elke
bovenbouwgroep vinden eerst voorrondes plaats. Uit elke groep wordt één leerling gekozen om
deel te nemen aan de voorleeswedstrijd van de school. Donderdag 14 oktober nemen deze
leerlingen het tegen elkaar op. Onze school zal uiteindelijk twee winnaars hebben, één van locatie
Dr. Benthemstraat en één van locatie Meeuwenstraat. Zij gaan door naar de volgende ronde van
de Nationale Voorleeswedstrijd.
Vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek met de leerlingen per locatie af. We kijken met
de leerlingen samen naar de optredens van de verschillende groepen.

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 15 oktober is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed
op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.
Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)
De MR heeft een nieuwe samenstelling en in de eerste vergadering van maandag 21 september
hebben we nieuwe MR-leden Lars, Kristel en Daphne verwelkomd.
Tijdens de vergadering hebben directie en MR weer gesproken over het Nationaal Programma
Onderwijs. Via dit programma komen voor Het Zeggelt middelen beschikbaar om mogelijke
achterstanden als gevolg van Corona in te lopen. De MR heeft met de directie gesproken over de
besteding van die middelen. Voor de zomer was er een globale opzet gemaakt. We hebben dit keer
gesproken over de gedetailleerde uitwerking van het plan. Het gaat om veel geld, maar dit geld
kan niet zomaar uitgegeven worden. Het is echt bedoeld voor gevolgen van Corona op de
leerlingen. Daarnaast krijgt Het Zeggelt deze middelen éénmalig, het kunnen daarom geen
structurele uitgaven worden.
Daarnaast hebben MR en directie gesproken over de vergroening van de schoolpleinen. Afgelopen
periode heeft een deel van de MR in kaart gebracht wat er moet gebeuren voor het verkrijgen van
subsidie voor de schoolpleinen. Nu dit duidelijk is, gaat er gestart worden met de aanvraag. Er zal
een werkgroep opgezet worden bestaande uit leerkrachten, ouders, leerlingen en buurtbewoners.
Tot slot is er gesproken over communicatie en hebben MR en directie tips en tops uitgewisseld. Er
zijn het afgelopen jaar veel positieve veranderingen geweest, deze hebben we benoemd. We
hebben ook gekeken hoe en op welke gebieden er nog stappen gezet kunnen worden.
Algemene ledenvergadering OR-MR
Op 28 oktober 2021 is de openbare ledenvergadering van de OR waarbij de MR ook aanwezig is.
Heb je vragen of ideeën over het beleid van Het Zeggelt of wil je meer weten over de MR, kom dan
naar deze bijeenkomst. Wil je je vooraf aanmelden in Parro?

Nieuwe wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat (ingezonden stuk)

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Marleen Peters en sinds dit schooljaar betrokken als
schoolwijkcoach bij Het Zeggelt locatie Dr. Benthemstraat. Ik ben werkzaam als wijkcoach bij het
wijkteam in het centrum van Enschede. Daarnaast werk ik ook als trainer voor de Piep zei de Muis
en de Billy Boem club.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop op een prettige samenwerking met jullie allen.
Mocht je als ouders, leerkracht, leerling vragen hebben of tegen dingen aan lopen, neem gerust
vrijblijvend contact met mij op en ik denk graag met jullie mee.