Nieuwsbrief 4

25 september 2020

Nieuws voor de periode
van 26 sep t/m 09 okt

Agenda

28 sep GMR vergadering
30 sep Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
07 okt Ophalen oud papier
09 okt Spelletjesochtend onderbouw
12 okt Herfstvakantie t/m 16 oktober
20 okt OR vergadering (financieel deel)
26 okt Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 t/m 8, waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
02 nov Informatieavond VO groep 8 vervalt! Zie ook nieuwsbrief nr. 3.
04 nov Ophalen oud papier
11 nov Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
13 nov Studiedag team: thema hoogbegaafdheid. Leerlingen zijn vrij.
17 nov OR vergadering
24 nov Afname NSCCT groep 6 en 7, locatie Dr. Benthemstraat
30 nov MR vergadering

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Jidde en Norah.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Kinderboekenweek 2020 ‘En toen…’

De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 30 september t/m vrijdag 9 oktober. We gaan met de leerlingen terug in de tijd, want het thema is dit jaar: ‘En toen…’
De school heeft een aantal mooie boeken aangeschaft die passen bij het thema. Deze boeken staan tijdens de Kinderboekenweek centraal en zullen daarna in de schoolbieb terecht komen.
We openen woensdag per locatie gezamenlijk. In de dagen daarna zullen er activiteiten per groep en per bouw zijn.
Op vrijdag 2 oktober is er weer voor alle groepen de boekenruilbeurs. De leerlingen ruilen (oude) kinderboeken van zichzelf met boeken van andere leerlingen. Wilt u thuis samen met uw kind kinderboeken verzamelen die geruild mogen worden?
Net als vorig jaar zullen de bovenbouwgroepen deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Uit elke bovenbouwgroep wordt een leerling gekozen die zal meedoen aan de voorleeswedstrijd.
Vrijdag 9 oktober nemen deze leerlingen het tegen elkaar op. Onze school zal uiteindelijk twee winnaars hebben. Eén van locatie Dr. Benthemstraat en één van locatie Meeuwenstraat/Floraparkstraat. Zij zullen doorgaan naar de stedelijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 9 oktober is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Zwangerschapsverlof

Met ingang van 14 september is onze collega Elianne (locatie Meeuwenstraat) met zwangerschapsverlof gegaan. Tijdens haar verlofperiode wordt zij vervangen door Rosemarijn Jager. Wij wensen Elianne fijne weken en een goede bevalling toe!

Geboorte nieuws

Woensdag 23 september is onze collega Roel (locatie Dr. Benthemstraat) vader geworden van een prachtige zoon. Hij heet Bram. Wij feliciteren Roel en zijn partner met de geboorte van hun zoon en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Parro

Wij zijn blij dat wij in Parro u mededelingen kunnen sturen en oproepen kunnen plaatsen voor inzet van hulpouders. Daarnaast worden in veel groepen al foto’s gedeeld. Op deze wijze kunnen wij in deze lastige tijd toch met u delen wat er in de groep gebeurt. Fijn dat de meeste ouders de privacyvoorkeuren in de instellingen al hebben aangegeven.

Activiteiten van school: huisbezoek en groepsmusical

Sommige van onze activiteiten moeten, afhankelijk van de dan geldende RIVM-maatregelen, anders worden georganiseerd. Naast de geldende maatregelen is het gevoel van veiligheid mede bepalend voor hoe de activiteit wordt aangepast.
Hoe het huisbezoek ingevuld wordt, overlegt de leerkracht met u.
De leerkrachten die dit jaar met hun groep een musical opvoeren kiezen zelf de presentatievorm.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

We zijn zeer verheugd met de aanmeldingen van vier nieuwe ouders! Aangezien er vier vacatures waren, zijn deze precies opgevuld en hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden. De nieuwe leden zijn:
Marijn Bengevoord, locatie Dr. Benthemstraat
Floris Zwanenburg, locatie Floraparkstraat
Inger Roenhorst Maathuis, locatie Meeuwenstraat
Martijn Jacobs, locatie Meeuwenstraat
Samen met Madelon Verplanke-Klippel, wiens termijn nog een jaar loopt, is de oudergeleding van de MR zo weer op volle sterkte. De personeelsgeleding blijft met Corinne, Norbert, Marleen, Janneke en Marit voorlopig ongewijzigd. We heten de nieuwe leden van harte welkom en zullen op dinsdag 20 oktober voor het eerst gezamenlijk vergaderen. Mocht u vragen of suggesties hebben voor de MR, dan ontvangen we die graag op mr@hetzeggelt.nl.