Nieuwsbrief 4

18 oktober 2019

Nieuws voor de periode
van 19 okt t/m 8 nov

Agenda

19 okt Herfstvakantie t/m 27 oktober
28 okt Start 10 minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoeksgesprekken groep 6 t/m 8, waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
29 okt De groep van Marleen/Janneke gaat op excursie naar de Lonneker Molen
31 okt De groep van Marit voert de musical ‘Spookie‘ op
04 nov OR vergadering
06 nov Staking. De school is gesloten.
07 nov De groep van Norbert neemt deel aan een workshop/rondleiding op Vliegbasis Twenthe
06 nov Informatieavond VO groep 8, locatie Meeuwenstraat. Uitnodiging in uw bezit.
06 nov Ophalen oud papier
12 nov Schoolbezoek Stedelijke Mavo voor groep 8
14 nov Schoolbezoek Stedelijk Vakcollege voor groep 8
14 nov De groep van Iris voert de musical ‘Kleine muizenfamilie zoekt een huis’ op
20 nov De groep van Corinne/Engelien neemt deel aan een workshop ‘Tover Trommelen’
20 nov De groep van Daphne/Rozemarijn voert de musical ‘Oeps, vergeten!’ op
22 nov Schoolbezoek Bruggertstraat voor groep 8, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
27 nov De groep van Corinne/Engelien voert de musical ‘Kikker vindt een vriendje’ op
29 nov Schoolbezoek Bruggertstraat voor groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
02 dec OR vergadering
04 dec Ophalen oud papier
05 dec Sinterklaasfeest. Leerlingen 13.00 uur vrij.
10 dec Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
11 dec De bovenbouwen van Leilanie en Kristel/Errol gaan schaatsen op de Oude Markt
12 dec Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
12 dec De groep van Elianne/Meryam voert de musical ‘Minoes’ op
16 dec GMR vergadering
17 dec De groep van Esther voert de musical ‘Kerstfeest op straat’ op
18 dec De bovenbouwen van de Dr. Benthemstraat en de bovenbouwen van Nicole/Simone en Astrid/Simone gaan schaatsen op de Oude Markt
19 dec Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. Leerlingen ’s middags vrij.
20 dec Spelletjesochtend alle groepen
21 dec Kerstvakantie t/m 5 januari 2020

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Niek, Sven, Hélène, Eulalie, Mira, Philo en Eden.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Nationale Voorleeswedstrijd

Ook dit schooljaar doet Het Zeggelt mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Op school hebben voorrondes plaatsgevonden. Anne-Lotte en Josefien zijn geselecteerd voor de volgende ronde. Anne-Lotte leest voor uit ‘Hotel Bonbien’ van Enne Koens en Josefien leest voor uit ‘De Griezels’ van Roald Dahl.

Opvang tijdens de stakingsdag 6 november

Op 6 november is de school gesloten. Het is mogelijk om die dag opvang te regelen bij Kinderdomein/Humankind, ook als u geen klant bent. Uiteraard zijn daar dan wel kosten aan verbonden. Heeft u interesse, maar gaat uw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900-5101520.

Nieuws uit de leerlingenraad

In de eerste weken van het schooljaar wordt er in elke groep een vertegenwoordiger voor de leerlingraad gekozen. Afgelopen week is de leerlingraad op alle locaties bij elkaar geweest. Wij hebben weer een enthousiaste groep leerlingen, die dit schooljaar meedenkt over zaken die te maken hebben met hun eigen locatie of zelfs schoolbreed. Deze vergadering hebben wij uitleg gegeven over welke zaken geschikt zijn om met elkaar te bespreken. Er zijn al mooie onderwerpen naar voren gekomen. Op elke locatie hangt een poster met informatie over wie er zitting hebben in de leerlingraad en wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Nieuws uit de MR

Tijdens de vergadering van dinsdag 8 oktober heeft de MR samen met de directie gesproken over het binnenklimaat van de school op alle locaties. De GGD heeft een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en de temperatuur in een aantal groepen. Met de uitslagen van dit onderzoek hebben de directie en de MR samen een plan van aanpak gemaakt. Omdat we het urgent vinden dat het klimaat zo prettig mogelijk is in de school, wordt ook de GMR benaderd om een gezamenlijke actie uit te voeren. In de loop van dit schooljaar komen we hier op terug.
Verder heeft de directie het jaarplan 2019-2020 gepresenteerd aan de MR. In het jaarplan staan doelen dit schooljaar beschreven. De MR heeft hierover nog enkele adviezen gegeven.
Heeft u vragen of onderwerpen waarover de MR (ouders en leerkrachten) mee kan denken, mail dan naar mr@hetzeggelt.nl.

Sportinstuif Roombeek (ingezonden stuk)

Voor groep 1 t/m 8:
Vanaf 1 oktober is er elke dinsdagmiddag (de vakanties uitgezonderd) een sportinstuif in de gymzaal aan de Dr. Coppesstraat 28C. Uw kind kan vanaf half 3 tot 4 uur gratis in de gymzaal onder begeleiding komen sporten met de materialen die klaar staan. Vergeet niet om uw telefoonnummer bij mij achter te laten in geval van nood.
Ivo Harmsen: combinatiefunctionaris Enschede-Noord en Enschede-Oost.
i.harmsen@sportaal.nl 06-48061806