Nieuwsbrief 3

06 oktober 2017
Nieuws voor de periode
van 07 t/m 20 okt

 

Agenda

10 okt  MR (medezeggenschapsraad) vergadering
11 okt  Ophalen oud papier
16 okt  Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
16 okt  GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vergadering
19 okt  De onderbouwgroepen van Anke en Iris gaan naar de voorstelling “de spin die veel scheetjes laat!” van het schoolconcert Orkest van het Oosten
19 okt  Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
19 okt  Algemene ouderavond: thema PBS (positive behaviour support), uitnodiging volgt
23 okt  Herfstvakantie t/m 27 oktober
31 okt  OR (ouderraad) vergadering
02 nov Studiedag team: thema PBS. Leerlingen vrij!
06 nov Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
06 nov Start 10 minuten gesprekken
08 nov Informatieavond groep 8, uitnodiging volgt
08 nov Ophalen oud papier
16 nov De groep van Iris voert de musical “Sneeuwwitje en de zeven dwergen” op

 

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Floyd, Brent en Teddy.

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

 

Aanwezigheid directie per locatie

Nogmaals het overzicht, nu leesbaar in de onderstaande tabel.
Babette Hummel (directeur) is op vaste dagdelen aanwezig op de drie locaties (zie tabel). In de regel kunt u deze planning aanhouden voor het maken van een afspraak.


Van de Ouderraad: ouderbijdrage schoolfonds

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Yvo Brevoort, de penningmeester van de Ouderraad, gaat zich de komende maand bezig houden met het innen van de ouderbijdrage aan het schoolfonds. In de maand oktober wordt een automatische incasso gedraaid. Dit geldt voor de ouders die een incassomachtiging hebben afgegeven. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u Yvo bereiken via ouderraad@erwinmeijerink.nl.

 

Oudercommunicatie voor- en vroegschool

Vanaf 2 oktober komt Burcu Ceylan, ouderconsulent bij Kinderdomein, een kijkje nemen in onze school.  Zij richt zich op ouderondersteunend gedrag in brede zin, waarbij het doel is om de doorstroom binnen het IKC van kinderopvang naar de basisschool zo soepel mogelijk te houden voor de ouders en kinderen. Burcu zal de komende maanden op al onze locaties actief observeren en gesprekken voeren met leerkrachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat er ervaringen worden gedeeld door ouders. Daarom willen wij een aantal vragen stellen aan ‘nieuwe ouders’ over hoe zij de overgang of doorstroom van de kinderopvang naar de basisschool hebben ervaren. Er zal binnenkort een enquete gestuurd worden. Graag willen wij dat u deze invult. Daarnaast organiseren wij  twee inloopuren voor de ouders:

6 november a.s. om 20:00 uur aan de Meeuwenstraat
7 november a.s. om 08:30 uur aan de Dr. Benthemstraat

U bent van harte welkom om uw ervaringen te delen en om mee te denken. Hebt u vragen, kunt u deze ook mailen naar bceylan.kinderdomein@gmail.com