Nieuwsbrief 3

06 oktober 2023

Nieuws voor de periode
7 t/m 20 oktober 2023

Agenda

11 okt Voorstelling in het kader van de kinderboekenweek op locatie Meeuwenstraat
12 okt Voorstelling in het kader van de kinderboekenweek op locatie Dr. Benthemstraat
12 okt VO informatieavond voor de ouders groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat
13 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
13 okt Boekenruilbeurs
18 okt Groep 8 locatie Meeuwenstraat gaat op schoolbezoek bij Innova
18 okt De groep van Janneke/Marleen voert de musical ‘De reuzenperzik’ op
20 okt Spelletjesochtend onderbouw
21 okt Herfstvakantie t/m 29 oktober
1 nov Groep 8 locatie Meeuwenstraat gaat op schoolbezoek bij Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat
1 nov Groep 8 locatie Dr. Benthemstraat gaat op schoolbezoek bij Innova
6 nov Startgesprekken t/m 10 november voor alle groepen, waarin groep 8 ook het voorlopig advies VO ontvangt
13 nov Groep 8 locatie Dr. Benthemstraat gaat op schoolbezoek bij Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat
27 nov MR vergadering
5 dec Sinterklaasfeest. Leerlingen om 13.00 uur vrij.

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Leander, Emma en Sam. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 20 oktober is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Informatieavond over Voortgezet Onderwijs (VO)

De informatieavond is op donderdag 12 oktober en start om 19.00 uur op locatie Meeuwenstraat. Deze avond wordt georganiseerd door het VO voor de ouders van groep 8.

Verjaardagen vieren

Vanaf vijf jaar vieren we de verjaardag van de leerlingen. Op school worden de verjaardagen meestal aan het eind van de ochtend of het eind van de middag gevierd. De voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie. Vooraf overlegt u met de leerkracht wanneer en wat uw kind gaat trakteren. Dit in verband met eventuele allergieën.
Ouders van jarige leerlingen mogen tot en met groep drie bij de verjaardag aanwezig zijn. Filmopnamen en foto’s maken is niet toegestaan in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verjaardag van de leerkracht wordt samen met de leerlingen in de groep gevierd.

Nationale Voorleeswedstrijd

Tijdens de Kinderboekenweek is er ieder jaar op elke locatie een voorleeswedstrijd. Ook dit jaar wordt er een wedstrijd gehouden in de bovenbouw en in de middenbouw. Eerst zijn er altijd voorrondes in de groep waar iedereen aan mee mag doen. Daarna wordt er door de leerlingen in elke groep een groepswinnaar gekozen. De groepswinnaars strijden vervolgens tegen elkaar en een jury maakt uit wie van hen voorleeskampioen wordt. De winnaar van de bovenbouw doet vervolgens ook nog mee aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Nieuws van Ouderraad Het Zeggelt (ingezonden stuk)

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dus zijn ook onze vergaderingen weer opgestart én zijn we alweer druk met de organisatie van de eerste activiteit op de agenda, het schoolkamp van de midden- en bovenbouw.

Wat doet de Ouderraad?
Wij zijn een groep enthousiaste ouders, aangevuld met enkele leerkrachten, die verantwoordelijk is voor de organisatie van alle niet-schoolgerelateerde activiteiten zoals schoolkamp en schoolreisje, Sinterklaas, paasontbijt, kerstdiner, vrijmarkt, etc.

Uitnodiging
Lijkt het u ook leuk om bij de Ouderraad te komen? Meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind of stuur een e-mail naar ouderraad@hetzeggelt.nl Wij kunnen namelijk wel wat versterking gebruiken! Zowel ouders van de Meeuwenstraat als van de Dr. Benthemstraat zijn van harte welkom, maar vooral de oudergeleding van de Dr. Benthemstraat is momenteel onderbezet.

Onze huidige penningmeester (Rianne Waalkens, moeder van Jurre uit de groep van Esther van H./Simone op de locatie Dr. Benthemstraat) heeft aangegeven dat ze na 4 jaar haar taken langzamerhand graag over wil dragen aan een nieuwe penningmeester. Lijkt u dit leuk of wilt u er meer informatie over? Dan komt Rianne graag met u in contact. Ook hiervoor kunt u een mail sturen naar ouderraad@hetzeggelt.nl.
Ze laat u graag kennis maken met de werkzaamheden en zal u begeleiden tijdens de overdracht en ook daarna haar hulp blijven bieden. Het wordt dus geen sprong in het diepe.