Nieuwsbrief 3

07 oktober 2022

Nieuws voor de periode
8 t/m 28 okt 2022

Agenda

11 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
13 okt Nationale Voorleeswedstrijd bovenbouw
13 okt OR vergadering
14 okt Spelletjesochtend onderbouw
17 okt Herfstvakantie t/m 21 oktober
24 okt VO-informatieavond voor de ouders van groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat
27 okt Algemene ledenvergadering OR-MR met het thema ‘Speel je vaardig!’, gehouden op locatie Meeuwenstraat. Zie link.
31 okt Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 4 en driehoek-gesprekken groep 5 t/m 8,
waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
01 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
03 nov Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat
10 nov De groep van Ellen/ Mirte voert de musical ‘Er kan nog meer bij’ op
14 nov Leerlingraad in deze week
18 nov Studiedag team. Leerlingen zijn vrij.
28 nov OR vergadering
05 dec Sinterklaasfeest. Leerlingen om 13.00 uur vrij.

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Silas en Jef. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Verjaardagen vieren

Vanaf vijf jaar vieren we de verjaardag van de leerlingen. Op school worden de verjaardagen meestal aan het eind van de ochtend of het eind van de middag gevierd. De voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie. Vooraf overlegt u met de leerkracht wanneer en wat uw kind gaat trakteren. Dit in verband met eventuele allergieën.
Ouders van jarige leerlingen mogen tot en met groep drie bij de verjaardag aanwezig zijn. Filmopnamen en foto’s maken zijn niet toegestaan in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verjaardag van de leerkracht wordt samen met de leerlingen in de groep gevierd.

Nationale Voorleeswedstrijd

Tijdens de Kinderboekenweek is er ieder jaar op elke locatie een voorleeswedstrijd. Ook dit jaar wordt er een wedstrijd gehouden in de bovenbouw en in de middenbouw. Eerst zijn er altijd voorrondes in de groep waar iedereen aan mee mag doen. Daarna wordt er door de leerlingen in elke groep een groepswinnaar gekozen. De groepswinnaars strijden vervolgens tegen elkaar en een jury maakt uit wie van hen voorleeskampioen wordt. De winnaar van de bovenbouw doet vervolgens ook nog mee aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Spelletjesochtend onderbouw

Vrijdag 14 oktober is er voor de onderbouw een spelletjesochtend. De leerlingen mogen verkleed op school komen en speelgoed of een spelletje meenemen.

Informatieavond over Voortgezet Onderwijs (VO) (herhaling)

De informatieavond is op maandag 24 oktober en start om 19.00 uur op locatie Meeuwenstraat. Deze avond wordt georganiseerd door het VO voor de ouders van groep 8. Eerst geven we algemene informatie over hoe het VO in Enschede is ingericht. Vervolgens kunt u in drie ronden van een half uur een workshop volgen. Daar ontvangt u specifieke informatie over Het Stedelijk Lyceum, Het Bonhoeffer College, Het Zone College Enschede, Het Greijdanus of Het Montessori College Twente.

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 4

In de week van 31 oktober t/m 4 november vinden de 10-minuten gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken willen we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind(eren). De leerkracht stuurt in de eerste week na de herfstvakantie een uitnodiging in Parro met daarin de dagen en tijden waarop u zich kunt inschrijven.

Driehoeksgesprekken groep 5 t/m 8

In de week van 31 oktober t/m 4 november vinden de driehoeksgesprekken plaats. Dit betekent dat uw kind(eren) bij dit gesprek aanwezig zal zijn. Dus het kind, zijn/haar ouder(s) en de leerkracht gaan samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind; wat heb je al geleerd en waar gaan we de komende tijd aan werken? Bij de leerlingen van groep 8 zal ook het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs worden besproken. De leerkracht stuurt in de eerste week na de herfstvakantie een uitnodiging in Parro met daarin de dagen en tijden waarop u zich kunt inschrijven.

Oproep Biebouders (ingezonden stuk)

Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij het leesproces van de kinderen, kom dan helpen in de schoolbibliotheek. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag van 13:00 tot 14:30 uur.
Lijkt het u leuk om te helpen dan kunt u uw naam doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Of loop op de bovengenoemde middagen even langs bij de biebouders. Dan wordt het geregeld.

Nieuws van de OR (Ouderraad) over de ouderbijdrage (ingezonden stuk)

Graag ontvangen wij weer van u de jaarlijkse ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden de activiteiten betaald die geen onderdeel uitmaken van het lesprogramma, zoals het schoolreisje, de kampen, de diverse vieringen enzovoort en betreft een vrijwillige bijdrage. Indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven, dan zal de ouderbijdrage (en eventuele vrijwillige extra bijdrage) worden geïncasseerd rond 25 oktober a.s. De bijdrage bedraagt ook dit schooljaar €50,00 per kind. Indien u heeft gekozen voor incasso in 5 termijnen, dan vindt deze incasso plaats rond 25 oktober, 25 december, 25 februari, 25 april en 25 juni.

Voor de ouderraad is het bijzonder prettig als zoveel mogelijk ouders een automatische incasso afgeven. Dat scheelt heel veel werk. Dit moet per kind en deze geldt voor de gehele schoolperiode dat uw kind naar Het Zeggelt gaat. Als u nog geen formulier voor de ouderbijdrage hebt ingevuld, vragen wij u dit te doen. U heeft dit formulier ontvangen van de leerkracht van uw kind.

De ouders die hebben aangegeven zélf de bijdrage over te willen maken hebben (indien zij hebben gevraagd om een reminder) onlangs een e-mail ontvangen waarin ze is gevraagd om deze bijdrage over te maken. Heeft u geen e-mailadres ingevuld en geen incassomachtiging afgegeven, dan willen wij u vragen de bijdrage van €50,00 per kind over te maken op IBAN NL59INGB0001021435 t.n.v. Ouderraad Het Zeggelt, o.v.v. de naam van uw kind. Ouders die (een deel van) de bijdrage via Stichting Leergeld laten betalen, moeten zelf bij de stichting opnieuw hun gegevens invullen en het dossiernummer doorgeven aan de OR op ouderraad@hetzeggelt.nl.

Mocht u de manier van betaling van de ouderbijdrage willen wijzigen, bijvoorbeeld van betaling in 5 termijnen naar 1 termijn of in tegenstelling tot een eerdere keuze nu tóch alsnog een machtiging voor een automatische incasso af willen geven óf een administratieve wijziging zoals een gewijzigd IBAN-nummer willen doorgeven, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de leerkracht(en) zodat zij u een nieuw formulier kunnen geven. Denkt u eraan dit ruim vóór het incassomoment te doen?