Nieuwsbrief 3

17 september 2021

Nieuws voor de periode
18 sep t/m 1 okt 2021

Agenda

20 sep MR vergadering
24 sep Einde schoolkampen midden- en bovenbouw
27 sep Leerlingraad in deze week
28 sep De groep van Bertje/ Jetty neemt deel aan ‘Herfstige dagen en de komende winter’ in
het Ledeboerpark
29 sep De groep van Marleen/ Janneke voert de musical ‘De Reuzenkrokodil’ op
04 okt Studiedag team. Leerlingen zijn vrij!
04 okt GMR vergadering
05 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
06 okt De groep van Marijke/ Marloes S. en Ellen/ Corinne nemen deel aan
‘Herfstkring in de notendop’ in het Ledeboerpark
06 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Meeuwenstraat
15 okt Spelletjesochtend onderbouw
18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober
28 okt Algemene ledenvergadering MR en OR.
01 nov Start 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 5 en driehoek-gesprekken groep 6 t/m 8,
waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt
08 nov Informatieavond VO groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat. Uitnodiging volgt.
15 nov Leerlingraad in deze week

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Nore. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier op
Het Zeggelt!

Versoepeling RIVM maatregelen

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Ondanks deze versoepeling
behouden we voorlopig nog even de afspraken bij het brengen en halen van uw kind(eren) zoals
we die bij de start van het schooljaar hebben gedeeld. Deze zijn:

Brengen
Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen. De ouders zijn weer welkom op het
schoolplein en kunnen waar nodig meelopen naar de groep.
Onderbouw
De leerlingen van de onderbouw worden gebracht tot de buitendeur. De leerkracht ontvangt hier
de leerlingen.

Halen
Aan het eind van de schooldag lopen alle leerkrachten mee naar buiten.

De reden dat we deze afspraken voorlopig nog behouden is dat het team overweegt het beleid
rondom het brengen en halen aan te passen. Wij, maar ook leerlingen en ouders hebben in het
afgelopen anderhalf jaar gemerkt dat de aanpassingen door de RIVM-maatregelen deels ook
positieve effecten hebben gehad. We verwachten dat we na de herfstvakantie de aanpassingen met
u kunnen delen.
We vinden het fysieke contact met de ouders erg belangrijk. Gelukkig zien we u weer regelmatig in
de school voor het contact met de leerkracht of als u een keer het werk van uw kind(eren) bekijkt.
Na schooltijd kunt u de leerkracht op het schoolplein ook altijd even aanspreken.

Leerlingraad

Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke groep verkiezing gehouden voor de leerlingraad.
Per groep vertegenwoordigt één leerling zijn of haar groep in de leerlingraad die om de maand bij
elkaar komt om te vergaderen. Alle leerlingen kunnen via de gekozen vertegenwoordiger
punten/ideeën inbrengen, maar ook wordt er regelmatig vanuit het team aan de leerlingraad
gevraagd om mee te denken over schoolzaken. Zo staat bijvoorbeeld het vergroenen van het
schoolplein en de besteding van de opbrengst ‘papa’s voor pannenkoeken’ dit schooljaar op de
agenda.

Risk Factory groep 8

De leerlingen van groep 8 gaan op bezoek bij de Risk Factory op Vliegbasis Twente. Dit is een
project in samenwerking met onder andere de brandweer Twente. De leerlingen zullen daar in
groepjes een traject doorlopen. In nagebootste praktijksituaties ervaren de leerlingen van alles
over veiligheid en hoe te handelen.

Nieuws uit de OR (ingezonden stuk)

Jaarlijkse ouderbijdrage
De ouderbijdrage zal worden geïncasseerd rond 22 oktober. De bijdrage bedraagt ook dit
schooljaar € 50,– per kind. Van de ouderbijdrage worden de activiteiten betaald die geen
onderdeel uitmaken van het lesprogramma, zoals het schoolreisje, de kampen, de diverse
vieringen, enzovoort en betreft een vrijwillige bijdrage. Voor de OR is het bijzonder prettig dat
zoveel mogelijk ouders een automatische incasso afgeven. Dat scheelt erg veel werk. Dit moet per
kind. Als u nog geen automatische incasso heeft afgegeven, vragen wij u dit te doen, u heeft een
formulier ontvangen van de leerkracht van uw kind. De ouders die hebben aangegeven zélf de
bijdrage over te willen maken, vragen wij dit te doen vóór 1 oktober. U kunt € 50,00 per kind
overmaken op IBAN NL59INGB0001021435 t.n.v. Ouderraad Het Zeggelt, o.v.v. de naam van uw
kind. Ouders die (een deel van) de bijdrage via Stichting Leergeld laten betalen, moeten zelf
jaarlijks bij de stichting hun gegevens invullen en het dossiernummer doorgeven aan de OR op
ouderraad@hetzeggelt.nl of doorgeven aan de administratie, Margareth.
Mocht u de manier van betaling willen wijzigen, bijvoorbeeld van betaling in 5 termijnen naar 1
termijn óf in tegenstelling tot een eerdere keuze nu toch alsnog een machtiging voor een
automatische incasso af willen geven óf een administratieve wijziging zoals een gewijzigd IBANnummer willen doorgeven, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de leerkracht, zodat zij
een nieuw formulier kunnen afgeven. Denkt u eraan dit ruim vóór het incassomoment te doen?
Alvast bedankt.

Algemene ledenvergadering
Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering op 28 oktober op locatie
Meeuwenstraat. De uitnodiging ontvangt u apart via de mail.

Terugblik papa’s voor pannenkoeken

Op 10 september heeft een grote groep papa’s de hele ochtend pannenkoeken gebakken. Ze waren
echt heerlijk. De opbrengst van dit festijn is €1610,00. De opbrengst gaat naar school. Uiteraard
zijn we heel erg blij met deze opbrengst. Wij gaan samen met de leerlingraad een mooie
bestemming zoeken. Wij willen de papa’s heel erg bedanken voor hun inzet en enthousiasme!