Nieuwsbrief 3

05 oktober 2018

Nieuws voor de periode
van 06 okt t/m 19 okt

Agenda

03 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouwgroepen – t/m 12 oktober
10 okt Ophalen oud papier
15 okt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
18 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
18 okt Algemene ouderavond; aparte uitnodiging volgt
22 okt Herfstvakantie t/m 26 oktober
29 okt Start voorlopige advies gesprekken groep 8
29 okt GMR vergadering
31 okt MR vergadering
01 nov OR vergadering
05 nov Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
05 nov Start 10 minuten gesprekken
06 nov Start Sportimpuls bovenbouw locatie Dr. Benthemstraat
06 nov Informatieavond groep 8, locatie Meeuwenstraat. Uitnodiging volgt.
07 nov Ophalen oud papier
12 nov Studiedag team: thema hoogbegaafdheid. Leerlingen vrij.
19 nov Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Kjell en Rhune.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Schoolgids en informatieboekje

De schoolgids is klaar en kunt u vinden op onze website.
Ook het informatieboekje is klaar en elk gezin krijgt een exemplaar mee naar huis. Hierin staan praktische zaken waaronder het gymrooster.
De schoolgids is af te halen bij de administratie (Dr. Benthemstraat) of u kunt de leerkacht van uw kind om een exemplaar vragen.

Nieuws uit de MR

18 September was de eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar. Er is onder meer gesproken over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en met name over hoe Het Zeggelt en Consent daarmee omgaan. Verder is er vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar voor de MR en zijn er bespreekpunten verzameld.
In december zullen er weer verkiezingen zijn voor de MR, omdat er twee ouderleden verkiesbaar zijn. Voor de verkiezingen hebben we kloppende e-mailadressen nodig, één per ouder. We maken daarbij gebruik van het bestand dat de school heeft. Wilt u ervoor zorgen dat er per ouder een e-mailadres beschikbaar is? Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind, als dat nog niet doorgegeven is.
We willen u er nog graag op wijzen dat de MR-vergaderingen grotendeels openbaar zijn. Mocht u als ouder een punt willen inbrengen of eens een vergadering willen bijwonen, wees welkom. Graag van tevoren even een email sturen naar mr@hetzeggelt.nl.
De vergaderdata voor de komende tijd zijn: woensdag 31 oktober, dinsdag 11 december en dinsdag 29 januari.

Terugblik papa’s voor pannenkoeken

Op 21 september heeft een grote groep papa’s de hele ochtend pannenkoeken gebakken. Ze waren echt heerlijk. De netto opbrengst van dit festijn is €1050,00. De opbrengst gaat naar school. Uiteraard zijn we heel erg blij met deze opbrengst. Wij zullen samen met de leerlingenraad naar een mooie bestemming zoeken.
Wij willen de papa’s heel erg bedanken voor hun inzet en enthousiasme!