Nieuwsbrief 20

14 juli 2023

Nieuws voor de periode
15 juli t/m 7 september 2023

Agenda

17 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat.
18 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat.
19 jul Afscheidsfeest groep 5
20 jul Spelletjesdag alle groepen
20 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
04 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar
04 sep Start gouden weken
10 sep Kidsrun
12 sep Informatieavond bovenbouw
19 sep Informatieavond middenbouw
22 sep Papa’s voor pannenkoeken
25 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouw
25 sep Start eerste ronde IEP-toetsen
26 sep Informatieavond onderbouw
3 okt GMR vergadering
4 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw

Geboorte nieuws

Op 28 juni is onze collega Marit (locatie Dr. Benthemstraat) bevallen van een prachtige zoon. Hij heet Job. Wij feliciteren Marit en haar gezin en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Vertrek collega

Volgende week werkt Anke (locatie Dr. Benthemstraat) voor het laatst bij ons op school. Zij heeft gekozen om volgend schooljaar op Montessorischool Haaksbergen te gaan werken. Zij sluit af in haar eigen groep met de leerlingen/ouders. Wij bedanken Anke voor al haar inzet en betrokkenheid op Het Zeggelt en wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe baan.

IEP, het nieuwe leerlingvolgsysteem

Volgend schooljaar gaan we werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, hierover willen we u graag informeren. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een leerling in zijn vel, hoe pakt een leerling zijn taak aan, wat interesseert een leerling, waar wordt hij/zij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een leerling. Een leerling is namelijk veel meer dan taal en rekenen. We gaan werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: U krijgt een beeld van wat uw kind weet, maakt, hoe uw kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.
Volgend schooljaar ontvangt u hierover nog uitgebreide informatie middels een extra brief.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

In week vier t/m zeven van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in twee weken tijd op kamp. Na de zomervakantie ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding.

Middenbouw                 Bovenbouw
Maandag 25 september    Marleen/Janneke        Stephanie
Dinsdag 26 september      Kristel/Elsje Marije    Leilanie/Marit
Woensdag 27 september  Elise/Elsje Marije        Wieteke/Roel
Donderdag 28 september Elianne/Melanie        Norbert
Maandag 2 oktober                                              Nicole/Simone
Dinsdag 3 oktober                                                Ruben
Woensdag 4 oktober                                            Brendan
Donderdag 5 oktober
Maandag 9 oktober            Esther v H./Simone
Dinsdag 10 oktober            Marloes A./Jacqueline
Woensdag 11 oktober         Esther/Lars
Donderdag 12 oktober       Bertje/Jetty

Werkzaamheden voor groenere schoolpleinen

Na een lange voorbereiding is het zover: de schop gaat in de grond! Volgende week start hoveniersbedrijf Axent Groen aan locatie Meeuwenstraat met de eerste fase. Aansluitend wordt het onderbouwplein van locatie Dr. Benthemstraat aangepakt. Hopelijk zijn na de zomervakantie beide projecten al in een vergevorderd stadium.
In het najaar wordt een plantjesmarkt georganiseerd. Bij deze sponsoractie kunnen door leerlingen (en ouders) plantjes worden gekocht die direct op het schoolplein gepoot kunnen worden. Na de zomervakantie ontvangt u hier meer informatie over.

Papa’s voor pannenkoeken (ingezonden stuk)

Op vrijdagmiddag 22 september gaan veel papa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Het feest begint direct na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de Meeuwenstraat.
De leerlingen van locatie Dr. Benthemstraat lopen onder schooltijd met hun groep naar locatie Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt sluiten dus daar af!
Wij bakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Het Zeggelt. Ook de opbrengst van dit jaar zal ten goede komen aan de vergroening van onze schoolpleinen.
Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Eén pannenkoek kost slechts €1,00 (maar meer mag natuurlijk altijd!).
We zoeken dit jaar ook weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je aan Wouter Britsia via 06-12907844. Je wordt dan toegevoegd aan de Papa’s voor Pannenkoeken groeps-app. De papa’s beginnen om 8.00 uur met de voorbereiding.

Studiedagen 2023-2024

Naast de vakanties die al eerder zijn gedeeld zijn er onderwijskundige studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze zijn nog niet allemaal bekend. De volgende studiedagen kunt u alvast noteren:
Maandag 11 maart 2024 (hele dag)
Woensdag 20 maart 2024 (hele dag)
Donderdag 18 april 2024 (hele dag)
Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. De informatieavond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 12, 19 of 26 september.

Vakantie

Wij willen u hartelijk bedanken voor al jullie hulp en inzet. Volgende week krijgt elke oudste leerling een kleine attentie mee naar huis om u te bedanken voor het afgelopen jaar.
Ons team wenst iedereen een fijne zomervakantie. Geniet van de zon, de rust en van elkaar. En vooral: kom uitgerust terug op maandag 4 september.