Nieuwsbrief 20

11 juli 2022

Nieuws voor de periode
11 jun t/m 29 aug jul 2022

Agenda

13 jul Afscheidsfeest groep 5
14 jul Spelletjesdag alle groepen
14 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
29 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
6 sept Informatieavond Bovenbouwen
13 sept Informatieavond Middenbouwen
16 sept Papa’s voor pannenkoeken
19 sept Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
20 sept Informatieavond Onderbouwen
5 okt Start Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw

Schoolkamp midden- en bovenbouw

In week vier t/m zeven van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in twee weken tijd op kamp. Na de zomervakantie ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding.

.                                      Middenbouw                     Bovenbouw
Maandag 19 september     Esther v H./Simone         Marit/Esther V.
Dinsdag 20 september      Bertje/Jetty                     Stephanie
Woensdag 21 september                                         Wieteke/Roel
Donderdag 22 september                                        Norbert
Dinsdag 26 september                                            Ruben
Woensdag 27 september                                         Nicole/Simone
Donderdag 28 september                                        Leilanie/Brendan
Maandag 3 oktober           Kristel/Marleen
Dinsdag 4 oktober            Marloes A./Esther V.
Woensdag 5 oktober         Elianne/Melanie
Donderdag 6 oktober        Marleen/Janneke
Maandag 10 oktober         Elise/Elsje Marije
Dinsdag 11 oktober          Lars

Studiedagen 2022-2023

Naast de vakantie zijn er onderwijskundige studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze zijn nog niet allemaal bekend. De volgende studiedagen kunt u alvast noteren:
Maandag 12 september 2022 (hele dag)
Woensdag 8 februari 2023 (hele dag)
Donderdag 16 maart 2023 (hele dag)
Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.

Hulpouders gezocht voor het ophalen van oud papier

Er is een verandering in de route van de ronde oud papier ophalen, waardoor de looptijd langer is geworden. Er wordt tien tot twaalf keer per schooljaar op een donderdagavond oud papier opgehaald met de grote papierwagen van Twente Milieu ter sponsoring van de school. De avonden zijn voortaan 3,5 uur lang, daarom kiezen we voor twee shifts van 1,75 uur. Per shift lopen twee ouders met de papierwagen mee. De momenten die in 2021 nog komen zijn op 27 oktober, 24 november en 22 december van 18.00 tot 19.45 of van 19.45 tot 21.30 uur.
Wij zoeken ouders die bereid zijn om twee tot drie keer gedurende het schooljaar een shift te helpen bij het verzamelen van oud papier.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar brengen wij vuilniszakken vol gevonden voorwerpen naar het goede doel. Het gaat soms om prachtige kledingstukken die op school zijn blijven liggen. Naast kleding liggen er ook tassen met broodtrommels en bekers. Het zou voor alle betrokkenen prettig zijn als er geen persoonlijke voorwerpen van leerlingen op school achterblijven! Wij vragen u om deze week een keer door de hoofdingang naar binnen te gaan, hier zijn op een bank alle gevonden voorwerpen uitgestald.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 6, 13 of 20 september.

Vakantie

Na weer een bijzonder schooljaar, willen wij u hartelijk bedanken voor alle jullie hulp en inzet. Deze week krijgt elke oudste leerling een kleine attentie mee naar huis om u te bedanken voor het afgelopen schooljaar.
Ons team wenst iedereen een fijne zomervakantie. Geniet van de zon, de rust en van elkaar. En vooral: kom uitgerust en gezond terug op maandag 29 augustus!