Nieuwsbrief 1

24 augustus 2021

Nieuws voor de periode
24 aug t/m 03 sep 2021

Agenda

23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
31 aug Informatieavond bovenbouwen
07 sep Informatieavond middenbouwen
10 sep Papa’s voor pannenkoeken
13 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
14 sep Informatieavond onderbouwen
15 sep Ophalen oud papier
24 sep Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
04 okt GMR vergadering
05 okt Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 okt Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat
30 sep Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Sam, Levi, Gizel, Sophie, Dorus, Madee, Sosuke, Hanaè, Nigel, Bobbi,
Isa, Stella, Lynn, Isabelle, Sofie, Oliver, Nero, Anne-Sophie, Jim, Natascha, Annelotte, Bibi, Robin, Olivia, Julia, Ella, Tom, Juul, Madée en Cem.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Start schooljaar

Wij vinden het erg fijn om iedereen na de vakantie weer terug te zien. We hopen dat aankomend schooljaar stabiliteit en rust met zich meebrengt. Er gelden nog een aantal RIVM maatregelen, daarover is afgelopen vrijdag een mail verstuurd. Deze staan tevens op onze site onder het kopje ‘coronamaatregelen’.

Cadeautje van de OR

Alle leerlingen hebben van de OR een (water)fles van Join The Pipe als welkomstcadeau ontvangen.
Join The Pipe is een organisatie dat zich inzet om het drinkwater wereldwijd op een eerlijke manier te verdelen. De (water)flessen worden al volop gebruikt. Wat een mooi begin van het schooljaar! OR, bedankt.

Studiedagen

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen waarop de leerlingen vrij zijn.
Maandag 4 oktober 2021 (hele dag)
Maandag 28 februari 2022 (hele dag)
Dinsdag 15 maart 2022 (hele dag)
Donderdag 14 april 2022 (middag)
Vrijdag 15 juli 2022 (hele dag)

Agenda voor ouders

In Parro, ons communicatiemiddel met de ouders, vindt u de agenda voor het schooljaar. Daarin staan alle informatieavonden, schoolkampen, activiteiten, vakanties, studiedagen en andere vrije dagen.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. Om de richtlijnen van het RIVM goed op te kunnen volgen worden alleen ouders van nieuwe leerlingen en van leerlingen die van bouw zijn gewisseld uitgenodigd. Wij nodigen u van harte uit op 31 augustus, 7 en/of 13 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

In week vier en vijf van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in twee weken tijd op kamp. Eind deze week ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken.
In verband met de huidige RIVM maatregelen hebben we besloten, om net als vorig jaar, alleen een dag op kamp te gaan. De overnachting komt hiermee te vervallen. Bij de middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u een kind in groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind.

Middenbouw Bovenbouw
Maandag 13 september Marleen/Janneke Marit
Dinsdag 14 september Kristel/Marleen Stephanie
Woensdag 15 september Elise/Elsje Marije Wieteke/Roel
Donderdag 16 september Elianne/Nicole B. Norbert
Maandag 20 september Bertje/Jetty Ruben
Dinsdag 21 september Marloes A. Nicole M./Simone
Woensdag 22 september Lars Leilanie
Donderdag 23 september Esther/Simone

Oproep biebouders (ingezonden stuk)

WELKOM IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK!
Op maandag, dinsdag en donderdag is op beide locaties de schoolbibliotheek open van 13.00 tot 14.30 uur, telkens bemand door één ouder/verzorger. Er is een groep hulpouders dat hierin rouleert en we zijn blij met nieuwe mensen, zodat het ook mogelijk is om bijvoorbeeld om de week in de bieb te helpen. Wil je graag wat meer meekrijgen van het schoolleven van je kind en regelmatig de sfeer proeven gedurende anderhalf uur? Je kunt je beschikbaarheid doorgeven aan Marion 06-21863592 en in overleg jouw ideale middag en locatie inplannen. Bedankt alvast!

Informatie KIES-training (betreffende locatie Dr. Benthemstraat)

Het wijkteam Enschede Centrum verzorgt weer een KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties)-training voor kinderen van 4-7 en 7-12 jaar die te maken hebben met ouders die gescheiden zijn.
Het is een preventieve training die zich richt op de behoefte van het kind. De KIES-training duurt 8 bijeenkomsten en heeft een grootte van maximaal 10 kinderen.
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Quinten Nijland, onderwijskundig begeleider van het Zeggelt locatie Benthem (q.nijland@consentscholen.nl).
Het wijkteam wil snel starten. Op woensdag 15 september staat een ouderbijeenkomst gepland en de week erna op maandag 20 september om 15:00 uur start de eerste training.
De training en ouderbijeenkomst vinden plaats bij de Performance Factory in de ruimte waar ook de Wijkwijzer zit.
Denkt u dat uw kind(eren) baat kunnen hebben bij deze training, geef dat dan voor donderdag 2 september door aan Quinten Nijland.