Nieuwsbrief 20

8 juli 2021

Nieuws voor de periode
09 jul t/m 27 aug 2021

Agenda

23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
31 aug Informatieavond bovenbouwen
07 sep Informatieavond middenbouwen
10 sep Papa’s voor pannenkoeken
13 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
14 sep Informatieavond onderbouwen
15 sep Ophalen oud papier
24 sep Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
04 okt GMR vergadering
05 okt Deelname Riskfactory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 okt Deelname Riskfactory groep 8, locatie Meeuwenstraat
30 sep Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw

Geboortenieuws

Op 13 juni is onze collega Nienke (locatie Meeuwenstraat) bevallen van een prachtige zoon. Hij
heet Sem Fáelán. Moeder en zoon maken het goed. Wij feliciteren Nienke en haar gezin met de
geboorte van hun zoon en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!
Op 3 juli is onze collega Marit (locatie Dr. Benthemstraat) bevallen van een prachtige dochter. Zij
heet Naomi. Moeder en dochter maken het goed. Wij feliciteren Marit en haar man met de
geboorte van hun dochter en wensen hen veel geluk en gezondheid toe!

Zwangerschapsverlof

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaat Marloes S. (locatie Meeuwenstraat) met
zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlofperiode wordt zij vervangen door haar duant Marijke.
Wij wensen Marijke veel succes en Marloes fijne weken en een goede bevalling toe!

Schoolvakanties en studiedagen 2021-2022

Wij hanteren de volgende vakanties:
– Herfstvakantie: zaterdag 16-10-2021 tot en met zondag 24-10-2021
– Kerstvakantie: zaterdag 25-12-2021 tot en met zondag 09-01-2022
– Voorjaarsvakantie: zaterdag 19-02-2022 tot en met zondag 27-02-2022
– Pasen: maandag 18-04-2022
– Meivakantie: zaterdag 23-04-2022 tot en met zondag 08-05-2022
– Hemelvaart: donderdag 26-05-2022 en vrijdag 27-05-2022
– Pinksteren: maandag 06-06-2022
– Zomervakantie: zaterdag 16-07-2022 tot en met zondag 28-08-2022

Naast de vakantie zijn er nog onderwijskundige dagen waarop de leerlingen vrij zijn. Deze zijn nog
niet allemaal bekend. De volgende Studiedagen kunt u alvast noteren:
– Maandag 4 oktober 2021 (hele dag)
– Dinsdag 15 maart 2022 (hele dag)
– Vrijdag 15 juli 2022 (hele dag)

Alle data worden aan de start van het nieuwe schooljaar in de Parro kalender gedeeld.

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw
kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de
school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is
zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit
op 31 augustus, 7 en/ of 14 september.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

In week vier en vijf van het nieuwe schooljaar vinden de kampen plaats. Er is zowel voor de
middenbouw als de bovenbouw een locatie geboekt. De bouwen gaan, parallel aan elkaar, in twee
weken tijd op kamp. Na de zomervakantie ontvangt u de brief met de informatie over het
schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee
gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de
middenbouwgroepen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u een kind in
groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind.

Maandag 13 september: middenbouw Marleen/Janneke en bovenbouw Marit
Dinsdag 14 september: middenbouw Kristel/Marleen en bovenbouw Stephanie
Woensdag 15 september: middenbouw Elise/Elsje Marije en bovenbouw Wieteke/Roel
Donderdag 16 september: middenbouw Elianne/Nicole B. en bovenbouw Norbert
Maandag 20 september: middenbouw Bertje/Jetty en bovenbouw Ruben
Dinsdag 21 september: middenbouw Marloes A. en bovenbouw Nicole M./Simone
Wonsdag 22 september: middenbouw Lars en bovenbouw Leilanie
Donderdag 23 september: middenbouw Esther/Simone

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

MR vergadering 14 juni 2021
Tijdens de vergadering van maandag 14 juni hebben directie en MR gesproken over het Nationaal
Programma Onderwijs. In dit programma komen voor Het Zeggelt middelen beschikbaar om
mogelijke achterstanden als gevolg van Corona in te lopen. De MR heeft met de directie gesproken
over de besteding van die middelen. De resultaten van de door vele ouders ingevulde ouder- en
leerling vragenlijst NPO zijn hierbij gebruikt. Nogmaals dank aan alle ouders en leerlingen voor het
invullen!
Ook is gesproken over het professionaliseringsplan en de besteding van beschikbare middelen voor
het begeleiden en professionaliseren van leerkrachten en schoolleiding. Tenslotte hebben MR en
directie gesproken over de vergroening van de schoolpleinen. Mogelijkheden voor subsidie zijn in
kaart gebracht en het ziet er naar uit dat we de schoolpleinen in het nieuwe schooljaar kunnen
gaan aanpakken.

MR verkiezing
Na het tellen van de stemmen willen we u laten weten dat Madelon Klippel de meeste stemmen
heeft gekregen en dus herkozen is als ouderlid van de MR. Het personeel heeft ook drie nieuwe MR
leden gekozen. Hieronder kunt u zien wie het zijn geworden.
De MR wil alle ouders/verzorgers bedanken voor het stemmen.

De nieuwe MR ziet er nu als volgt uit:
Ouderleden:
Madelon Klippel (herkozen)
Martijn Jacobs
Marijn Bengevoord
Inger Roenhorst
Floris Zwanenburg
Personeelsleden:
Norbert de Jong
Corinne te Veldhuis
Kristel Koebrugge (nieuw lid)
Daphne Oosterhoff (nieuw lid)
Lars Wijnberg (nieuw lid)

Papa’s voor pannenkoeken (herhaling oproep hulp-papa’s)

We zoeken dit jaar weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk
via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om mee te doen en je leert er ook nog
eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken! De papa’s beginnen op 10 september
om 8.00 uur met de voorbereiding.

Vakantie

Na weer een bijzonder schooljaar, willen wij u hartelijk bedanken voor alle jullie hulp en inzet.
Vandaag heeft elke oudste leerling een kleine attentie mee naar huis gekregen om u te bedanken
voor het afgelopen schooljaar.
Ons team wenst iedereen een fijne zomervakantie. Geniet van de zon, de rust en van elkaar. En
vooral: kom uitgerust en gezond terug op maandag 23 augustus!