Nieuwsbrief 20

11 juli 2019

Nieuws voor de periode
van 12 juli t/m 25 aug

Agenda

26 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar
03 sep Informatieavond onderbouwen, middenbouw Elianne en locatie Floraparkstraat
08 sep Kidsrun
10 sep Informatieavond middenbouwen
13 sep Papa’s voor pannenkoeken
16 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwen
17 sep Informatieavond bovenbouwen
10 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen

Verslag leerlingraad afgelopen jaar

Alle locaties
De leerlingraad is afgelopen schooljaar goed begonnen door bij de kunstuitleen een mooi kunstwerk uit te zoeken dat een heel school jaar in de school hangt.
Na de actie ‘Papa’s voor pannenkoeken’ is er door de leerlingraad besloten, om met het bijeen gezamelde geld, de schoolpleinen groener en aantrekkelijker te maken.
Er is gezamenlijk gekozen om de opbrengst van de Vrijmarkt te doneren aan de stichting ‘Twentse Wensambulance’.
Ook zijn er nieuwe verjaardagskaarten, stickers en schriften uitgezocht op de drie locaties voor komend schooljaar.
Meeuwenstraat
De leerlingraad heeft bij speeltuin ’t Mekkelholt’ een cheque aangeboden met de opbrengst van de Vrijmarkt van afgelopen jaar.
De leerlingraad heeft ervoor gezorgd dat er een speeltoestel is geplaatst, er houtsnippers onder de wiebelbrug zijn gekomen en dat de lantaarnpalen van het schoolplein verwijderd worden.
Het groepsbudget is gedurende het schooljaar uitvoerig besproken in de leerlingraad.
Tenslotte hebben we een rondleideng gehad bij ‘Beien’ een bewonersbedrijf bij ons in de straat. Dit heeft geresulteerd in een toekomstige samenwerking waar waarschijnlijk kooklessen, meehelpen in de moestuin en het opzetten van een ‘Tiny Forest’ uit voortgevloeid zijn.
Dr. Benthemstraat
De leerlingraad heeft goed nagedacht over het besteden van hun budget. Er is besloten dat een moestuin wordt aangelegd achter het hek van het achterplein! Waar zij ook trots op zijn, is dat zij een brief aan de burgemeester hebben geschreven over het verre lopen naar de gymzaal Prismare. Daar is ook een reactie op gekomen! Helaas zonder oplossing om de loopafstand korter te krijgen. De leerlingraad heeft ook meegedacht over het project van het kunstgrasveld. Verder heeft de leerlingraad een schilderij van de kunstuitleen bij Concordia uitgekozen en aan de hand daarvan een les geschreven.
Floraparkstraat
Van ons budget hebben we boeken gekocht voor de midden- / bovenbouw en zijn er cakejes gebakken in de onderbouw.
De leerlingraad heeft het gehad over begrijpend lezen op school. Het team gaat nog nadenken over andere mogelijkheden om begrijpend lezen anders inhoud te geven.
Al met al een zeer productief jaar voor de leerlingraad 2018-2019, op naar het volgende schooljaar!

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u de agenda voor het komende schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden. Deze digitale agenda kunt u downloaden in uw eigen agenda.

Overzicht belangrijke data start volgend schooljaar

In deze nieuwsbrief vindt u alvast belangrijke data voor aankomend schooljaar om in uw eigen agenda op te nemen. In nieuwsbrief 1 ontvangt u meer informatie per activiteit.

Schoolvakanties 2019-2020 (herhaling)

Vakantie Periode
Herfstvakantie zaterdag 19-10-2019 tot en met zondag 27-10-2019
Kerstvakantie zaterdag 21-12-2019 tot en met zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie zaterdag 15-02-2020 tot en met zondag 23-02-2020
Goede Vrijdag vrijdag 10-04-2020
Pasen zaterdag 11-04-2020 tot en met maandag 13-04-2020
Meivakantie zaterdag 25-04-2020 tot en met zondag 10-05-2020
Hemelvaart donderdag 21-05-2020 tot en met zondag 24-05-2020
Pinksteren zaterdag 30-05-2020 tot en met maandag 01-06-2020
Zomervakantie zaterdag 04-07-2020 tot en met zondag 16-08-2020

Studiedagen

Dit schooljaar zijn er vier onderwijskundige dagen waarop de leerlingen vrij zijn:
Maandag 14 oktober 2019 (hele dag)
Donderdag 19 maart 2020 (hele dag)
Donderdag 9 april 2020 (middag)
Vrijdag 3 juli 2020 (hele dag)

Informatieavonden

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 3, 10, of 17 september.

Kidsrun

De Kidsrun vindt plaats op 8 september 2019 in Het Volkspark. U dient uw kind(eren) zelf op te geven. Dit kan via de website www.singelloop-enschede.nl/school.
Vul de gevraagde gegevens in en selecteer Het Zeggelt. De code is 2019SCHOOL.

Papa’s voor pannenkoeken (herhaling oproep hulp-papa’s)

We zoeken dit jaar weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om mee te doen en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken! De papa’s beginnen op 13 september om 8.00 uur met de voorbereiding.

Schoolkamp midden- en bovenbouw

De eerste schoolweek ontvangt u de brief met de informatie over het schoolkamp van uw kind(eren). Daarin vindt u onder andere de data, de locatie en wat er mee gaat om er een fijn kamp van te maken. Alle groepen blijven een nacht slapen. Bij de middenbouwen gaan enkele ouders mee als begeleiding. Wilt u mee en heeft u aankomend schooljaar een kind in groep 3, overleg dan met de leerkracht van uw kind. De vertrekdata van de groepen staan al op de website (kopje ‘agenda’).

Vakantie

Ons team wenst iedereen een fijne zomervakantie. Geniet van de zon, de rust en van elkaar. En vooral: kom uitgerust en gezond terug op maandag 26 augustus!