Nieuwsbrief 2

22 september 2017

Nieuws voor de periode
van 23 sep t/m 06 okt

 

Agenda

25 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
26 sep Informatie avond bovenbouwgroepen
26 sep MR (medezeggenschapsraad)vergadering
05 okt  Staking. Leerlingen zijn vrij!
16 okt  GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vergadering
19 okt  Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
19 okt  Algemene ouderavond, uitnodiging volgt. Thema: PBS (positive behaviour support)
23 okt  Herfstvakantie t/m 27 oktober

 

Agenda voor ouders

Op de website (kopje ‘agenda’) vindt u de agenda voor het komende schooljaar. Daarin staan alle ouderavonden, schoolkampen, vakanties, vrije dagen en andere bijzonderheden.

 

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Robin Aartsen.
We heten hem van harte welkom en wensen hem veel plezier op Het Zeggelt!

 

Stagiaires

Dit schooljaar is er nog een derde jaars stagiaire gestart. Dat is Marije Oosterom in de groep van Marloes. Deze week zijn de tweedejaars stagiaires bij ons op school gestart. Dat is Jolien Roord in de groep van Rozemarijn, Emma Kuilder in de groep van Elianne en Liselotte Pil in de groep van Marleen R.. In de groep van Juul start, in plaats van Marlies, Rosan Terhürne. We wensen hen veel plezier en succes op onze school.

 

Informatie avond bovenbouwen

In de agenda staat de informatie avond genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20:00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 26 september.

 

Aanwezigheid directie per locatie

Babette Hummel (directeur) is op vaste dagdelen aanwezig op de drie locaties (zie schema). In de regel kunt u deze planning aanhouden voor het maken van een afspraak.

Dr. BenthemstraatMeeuwenstraatFloraparkstraat
Maandagochtendmiddag
Dinsdagmiddagochtend
Woensdagochtendmiddag
Donderdaghele dag
Vrijdagochtendmiddag

 

Staking op 5 oktober

De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front – waaronder Consent – ondersteunen deze actie om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Het CvB van Consent steunt het initiatief PO in actie. Ook onze school zal aan de staking gaan deelnemen.

Het betekent dat de school donderdag 5 oktober dicht is. De leerlingen hebben dus vrij! We begrijpen dat dit lastig kan zijn, maar vragen hiervoor uw begrip. Gelukkig biedt Kinderdomein de mogelijkheid om uw kind(eren) op te vangen. Dit moet u vooraf doorgeven, meer informatie vindt u hier.

De groep van Elianne/Ernsta is deze ochtend nog op kamp, dit blijft onveranderd. Na terugkomst hebben de leerlingen de rest van de dag vrij.

De groep van Errol gaat op 5 oktober op kamp. Het kamp gaat gewoon door!

 

Sport- en spelinstuiven

Vanuit de gemeente Enschede worden er sport- en spelinstuiven aangeboden.
Zij hebben een wekelijks sport en beweeg programma voor uw zoon of dochter. Naast het wekelijks aanbod hebben zij ook vakantieactiviteiten. De eerst komende vakantie activiteit is op maandag 23 oktober 2017 in de Performance Factory. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Kamp (combinatiefunctionaris Enschede centrum) middels, j.kamp@sportaal.nl.

Dinsdagmiddag:                      Varviksweg                              15:00 uur tot 16:30 uur
Woensdagmiddag:                  Performance Factory               14:00 uur tot 16:00 uur
Donderdagmiddag:                 Rozenstraat (La-Res)               14:30 uur tot 16:00 uur
Herfstvakantie:
Maandag 23 oktober               Performance Factory               10:00 uur tot 13:00 uur