Nieuwsbrief 2

22 september 2023

Nieuws voor de periode
23 september t/m 6 oktober 2023

Agenda

25 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouw
25 sep Start eerste ronde IEP-toetsen
25 sep MR vergadering
26 sep Informatieavond onderbouw
3 okt GMR vergadering
4 okt Start kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’ en voorleeswedstrijd bovenbouw
12 okt VO informatieavond voor de ouders groep 8, gehouden op locatie Meeuwenstraat
13 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwen
13 okt Boekenruilbeurs
18 okt De groep van Janneke/Marleen voert de musical ‘De reuzenperzik’ op
20 okt Spelletjesochtend onderbouw
21 okt Herfstvakantie t/m 29 oktober
6 nov Start startgesprekken alle groepen, waarin groep 8 het voorlopig advies VO ontvangt

IEP toetsen

De nieuwe toetsen van ons IEP leerlingvolgsysteem worden in andere periodes van het schooljaar aangeboden dan we met Cito gewend waren. De eerste ronde IEP toetsen loopt namelijk van 25 september t/m 20 oktober en de tweede ronde van 2 t/m 25 april.
We toetsen nu formatief om te zien waar de leerling staat, de beginsituatie. We bekijken aan de hand van de leerkrachtobservaties en de IEP resultaten aan welke doelen de komende periode zal worden gewerkt. In de week van 6 november vinden de startgesprekken plaats. Het gesprek vindt tot en met groep vier plaats met alleen de ouders en vanaf groep vijf met de leerling erbij. Dit waren voorheen de ’10-minutengesprekken’ en de ‘driehoeksgesprekken’.

Kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’

Ook dit jaar besteden wij op school weer uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek.
De opening, op woensdag 4 oktober, vieren we per locatie gezamenlijk. Hierbij wordt ook het jaarlijks terugkerende openings-fotozoektocht-spel uitgelegd. In de dagen daarna zijn er per groep of per bouw verschillende activiteiten.
Woensdag 11 oktober hebben de leerlingen van de onderbouw van locatie Meeuwenstraat een voorstelling op school. De leerlingen van de onderbouw van locatie Dr. Benthemstraat hebben deze activiteit donderdag 12 oktober.
Natuurlijk zullen de bovenbouwgroepen ook dit jaar weer deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Uit elke bovenbouwgroep wordt een leerling gekozen die zal meedoen aan de school-voorleeswedstrijd. Tijdens deze wedstrijd nemen deze leerlingen het tegen elkaar op. Onze school zal uiteindelijk twee winnaars hebben. Eén van locatie Dr. Benthemstraat en één van locatie Meeuwenstraat. Zij zullen doorgaan naar de stedelijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Vrijdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek per locatie af met de bekende boekenruilbeurs. De leerlingen ruilen kinderboeken van zichzelf met boeken van andere leerlingen. Misschien een idee om vast samen met uw kind(eren) te kijken welke kinderboeken er dan geruild mogen worden?

Werkzaamheden schoolpleinen

Afgelopen zomervakantie is op beide locaties fase 1 uitgevoerd en zijn de aanpassingen zichtbaar. De leerlingen maken al volop gebruik van de nieuwe speelplekken. De komende tijd worden eerst nog enkele aanpassingen gedaan, voor we verder gaan met de beplanting van de kale stukken. Aan het einde van dit kalenderjaar zal een actie worden georganiseerd, waarbij leerlingen en ouders een plant kunnen kopen, welke ze meteen kunnen poten, zodat de pleinen daadwerkelijk meer vergroening krijgen. We houden u op de hoogte.