Nieuwsbrief 2

3 september 2021

Nieuws voor de periode
04 t/m 17 sep 2021

Agenda

07 sep Informatieavond middenbouw
08 sep De groep van Wieteke/ Roel neemt deel aan een schoolwandeling in landgoed Groot Brunink met als thema ‘Een bos vol kringlopen’
10 sep Papa’s voor pannenkoeken
13 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouw
14 sep Informatieavond onderbouwen
15 sep De groep van Ruben neemt deel aan een schoolwandeling in landgoed Groot Brunink met als thema ‘Een bos vol kringlopen’
15 sep Ophalen oud papier
20 sep MR vergadering
24 sep Einde schoolkampen midden- en bovenbouw
04 okt Studiedag team: leerlingen vrij!
04 okt GMR vergadering
05 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 okt Start kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouw
06 okt Deelname Risk Factory groep 8, locatie Meeuwenstraat
15 okt Spelletjesochtend onderbouw
18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober

Papa’s voor pannenkoeken

Op vrijdagmiddag 10 september aanstaande gaan (in ere hersteld) héél véél papa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Kom je ook? We beginnen gelijk na schooltijd van 12.15 tot 13.30 uur op het plein van locatie Meeuwenstraat.
Alle leerlingen van Het Zeggelt komen daar om 12.30 uur samen. Om de actie goed te laten verlopen en voor de volwassenen de 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen waarborgen hebben we uw medewerking nodig:

  • elke groep krijgt een vaste plek (binnen het hek van het schoolplein) toegewezen. Voor de plattegrond zie deze link;
  • locatie Meeuwenstraat start om 12.15 uur, waarop locatie Dr. Benthemstraat volgt om 12.30 uur.
  • u kunt bij de verzamelplek (buiten het hek van het schoolplein) de bonnetjes kopen. Papa’s van deze actie lopen daar rond voor de verkoop van de bonnetjes. Er kan zowel contant (het liefst gepast) als met pin betaald worden;
  • uw kind kan zelf naar het uitgiftepunt van hun groep lopen om een pannenkoek/ drinken te kopen;
  • u kunt samen met uw kind bij de plek van de groep de pannenkoek opeten.
  • We vragen aan u om deze dag zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Dit geldt voor beide locaties. De mogelijkheid voor het parkeren van alle fietsen (en waar nodig auto’s) is beperkt.

We bakken voor het goede doel: de netto-opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van het Zeggelt. In overleg met school en vooral de leerlingen zoeken we dit jaar weer een goede bestemming uit. Het doel van de vorige ‘papa’s voor pannenkoeken’ was meer vergroening op het schoolplein. Dit schooljaar wordt het plan voor vergroening, samen met een subsidieaanvraag, concreet uitgewerkt en verder uitgevoerd.
Daarom: kom allemaal, zorg voor goede trek.
|Wij ontmoeten u graag aanstaande vrijdag op locatie Meeuwenstraat. Pannenkoek 1 euro, limonade 50 cent. Alles voor het goede doel, voor school!

Informatieavonden (herhaling)

In de agenda staan de informatieavonden genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20.00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. Om de richtlijnen van het RIVM goed op te kunnen volgen worden alleen ouders van nieuwe leerlingen en van leerlingen die van bouw zijn gewisseld uitgenodigd. Wij nodigen u van harte uit op 7 en/of 13 september.