Nieuwsbrief 2

21 september 2018

Nieuws voor de periode
van 22 sept t/m 5 okt

Agenda

24 sep Start schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
26 sep Informatieavond bovenbouwgroepen
01 okt Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
03 okt Start Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd bovenbouwgroepen
10 okt Ophalen oud papier
15 okt Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
18 okt Einde schoolkampen midden- en bovenbouwgroepen
18 okt Algemene ouderavond; uitnodiging volgt
22 okt Herfstvakantie t/m 26 oktober

Aanwezigheid directie per locatie

Dr. Benthemstraat:
Babette Hummelmaandagochtend–dinsdagmiddag–donderdag-vrijdagmiddag
Errol Herderdinsdag–woensdag
Meeuwenstraat:
Babette Hummelmaandagmiddag–woensdagochtend–vrijdagochtend
Rozemarijn Zilkensmaandag–dinsdag–woensdag
Floraparkstraat:
Babette Hummeldinsdagochtend-woensdagmiddag

In de regel kunt u deze planning aanhouden voor het maken van een afspraak.

Informatieavond bovenbouw

In de agenda staat de informatieavond genoemd. Deze avond vindt plaats in het lokaal van uw kind en begint om 20:00 uur. De leerkracht(en) van uw kind geeft/geven informatie over de school, de groep, de manier van werken, de afspraken en allerlei praktische zaken. De avond is zinvol voor alle ouders, dus ook als uw kind niet nieuw is in de groep. Wij nodigen u van harte uit op 26 september.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Deze duurt tot en met 14 oktober en heeft als thema vriendschap: Kom erbij!
Op school zullen we de Kinderboekenweek feestelijk openen door het luisteren naar een gedicht en daarna met z’n allen de dans “Kom erbij” te dansen die speciaal hiervoor gemaakt is. Ook zullen we in deze twee weken twee voorleeskampioenen uit de groepen 7 en 8 kiezen (één van de locatie Dr. Benthemstraat en één van de locatie Meeuwenstraat/Floraparkstraat). Uiteindelijk zullen deze twee meedoen in de landelijke voorleeswedstrijd die op een later moment in het jaar zal plaatsvinden.
Voor de midden- en bovenbouw zal er nog een boekenruilbeurs worden georganiseerd en er zullen verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek in de groepen plaatsvinden.
Als afsluiting zal de voorleeskampioen van de desbetreffende locatie op 12 oktober voorlezen aan de hele school!

Nieuw machtigingsformulier voor de ouderbijdrage

De afgelopen periode heeft onze nieuwe penningmeester zich bezig gehouden met het creëren van een administratief systeem dat werkbaar blijft binnen een groeiende school. Onderdeel van dit systeem is een nieuw machtigingsformulier dat binnenkort aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen waarvoor nog geen machtiging is afgegeven, zal worden meegegeven via de leerkracht.
Voorheen was er alleen de mogelijkheid om een automatische incasso af te geven. Op het nieuwe formulier kunnen ook andere voorkeuren worden aangegeven, bijvoorbeeld om de ouderbijdrage zelf over te maken of om informatie te ontvangen van Stichting Leergeld. We hopen dat het nieuwe machtigingsformulier ons meer inzicht geeft in het te verwachten budget van het schoolfonds. We hopen zo een realistische begroting te kunnen maken voor het nieuwe schooljaar.
Als u geen ‘nieuwe’ ouder bent, maar u zou ook graag een machtigingsformulier willen invullen of u wilt een wijziging doorgeven, neem dan contact op met ons via ouderraad@hetzeggelt.nl

Biebouders gezocht!

De bibliotheken van de Dr. Benthemstraat en de Meeuwenstraat hebben dringend hulp nodig.
Om de bieb draaiende te houden hebben we zeker vijf biebouders nodig.
De bieb is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Het is leuk werk, veel interactie met de leerlingen en een goede sfeer binnen het team.
Voor informatie en/of aanmelden: marionpts48@gmail.com

Wijziging adres en/of telefoonnummer

Om de leerlingadministratie actueel te houden verzoeken wij u om wijzigingen van adres en/of telefoonnummers tijdig door te geven aan onze administratie administratie@hetzeggelt.nl.