Nieuwsbrief 19

29 juni 2018

Nieuws voor de periode
van 30 juni t/m 12 juli

Agenda

02 jul Spreekuur wijkcoach locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
04 jul Studiedag locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat. Leerlingen vrij!
06 jul Verslagen mee
09 jul Bovenbouw gaat naar het Zabuki Festival, locatie Dr. Benthemstraat
09 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
10 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
11 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
12 jul Bovenbouw gaat naar het Zabuki Festival, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat
16 jul Spreekuur wijkcoach locatie Dr. Benthemstraat
17 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Benthemstraat
18 jul Afscheidsfeest groep 5
18 jul Ophalen oud papier
19 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
03 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Uitstroom groep acht

Onze leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. De uitslag van de eindtoets is binnen en daarmee is het advies definitief. Onze leerlingen kregen de volgende adviezen:

Totaal aantal leerlingen 51 lln

VWO/Gymnasium 27%
HAVO/VWO 16%
HAVO 18%
VMBO-T/HAVO 02%
VMBO-T 18%
VMBO-KT 06%
VMBO-K 11%
VMBO-B 02%

Afscheid groep 8

Ook dit jaar voeren wij de afscheidsmusical van onze groepen 8 op in de theaterzaal van Concordia. Voor de leerlingen van de Meeuwenstraat en hun ouders zal dit zijn op dinsdag 10 juli en voor de leerlingen van de Dr. Benthemstraat en hun ouders op dinsdag 17 juli. De leerlingen worden om 19.00 uur verwacht, de musical begint om 19.30 uur. Na afloop van de musical nodigen wij de leerlingen en hun ouders van harte uit voor en hapje en een drankje in de koepel van de Dr. Benthemstraat. De kaarten voor de voorstelling moet u via Concordia bestellen, uiteraard is de voorstelling gratis te bezoeken. U heeft een aparte uitnodiging ontvangen waarin staat hoe u kaarten kunt bestellen.   

Wenochtend

Op woensdag 11 juli is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend jaar uit zal zien. Groep 8 is vrij. Wij hopen en verwachten dat wij volgende week vrijdag de groepsindeling voor volgend jaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de juiste (nieuwe) leerkrachten te vinden.

Zabuki Festival op Saxion Hogeschool Enschede

Wij gaan met de hele bovenbouw naar het Zabuki Festival op Saxion en wel op maandag 9 juli

(Dr. Benthemstraat) en donderdag 12 juli (Meeuwenstraat en Floraparkstraat) van 9.00 tot 12.30 uur. Het Zabuki Festival is een evenement vol wetenschap en techniek. Er wordt gestart met enkele demo’s, gevolgd door boeiende experimenten in een laboratorium en verschillende activiteiten. Doel is leerlingen te interesseren voor techniek en wetenschap. Zij laten de leerlingen zien dat techniek overal om hen heen is. Door beleven, zien en doen ontdekken ze wat er allemaal mogelijk is met techniek. We hopen dat de leerlingen gaan ervaren hoe leuk en interessant techniek is.

Afscheid groep 5

Op vrijdag 18 juli neemt groep 5 afscheid van de middenbouw. Dit vieren we in de groep. Wij vragen aan de leerlingen uit de groepen 3 en 4 en hun ouders om hapjes te maken voor dit feestje. Intekenen kan op de lijst bij de groepen.

Bieb locatie Floraparkstraat

Er is in grote getale gehoor gegeven aan de oproep om boeken te doneren aan de bieb van de Floraparkstraat. Namens de leerlingen van de Floraparkstraat: hartelijk dank!

Nieuws uit de MR

De MR heeft afgelopen vergaderingen nieuwe leden namens het personeel welkom geheten en van anderen afscheid genomen. Hartelijk dank voor jullie inbreng Rozemarijn en Errol, welkom Janneke en Marleen.

Verder is naar aanleiding van het rapport van de RI&E gesproken over het klimaat in de school gezien de warmte van de afgelopen weken. Verzocht is om naar mogelijke maatregelen te zoeken om dit te hanteren.

Tenslotte is gesproken over de werkdrukmiddelen die de school gaat inzetten om de leerkrachten te ontlasten. Er ligt een mooi en gedegen plan waarop instemming is gegeven.