Nieuwsbrief 19

30 juni 2023

Nieuws voor de periode
1 t/m 14 juli 2023

Agenda

06 jul De groep van Bertje/Jetty gaat naar de tentoonstelling ‘Kijk het af! Trucs van de natuur: kevers’
07 jul Verslag mee
12 jul Wenochtend nieuwe groepen. Groep 8 vrij!
12 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
13 jul De groepen van Esther/Simone en Bertje/Jetty gaan op excursie ‘slootjes onderzoek’
17 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat. Aparte brief volgt.
18 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat. Aparte brief volgt.
19 jul Afscheidsfeest groep 5
20 jul Spelletjesdag alle groepen
20 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
04 sep Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Ole en Zonne. We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op Het Zeggelt!

Wenochtend

Op woensdag 12 juli is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend schooljaar uit zal zien. Groep 8 is vrij. Wij hopen en verwachten dat wij volgende week de groepsindeling voor volgend schooljaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de juiste (nieuwe) leerkrachten te vinden.

Inloopavond

Als er onduidelijkheden of vragen zijn over het verslag, of u wilt met de leerkracht het verslag bespreken, dan kan dat. Op woensdag 12 juli zijn alle leerkrachten tussen 19.00 uur en 20.00 uur in hun groep aanwezig om u te woord te staan. De middenbouw en bovenbouw ontvangen hierover nog een aanvullend bericht.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar brengen wij vuilniszakken vol gevonden voorwerpen naar het goede doel. Het gaat soms om prachtige kledingstukken die op school zijn blijven liggen. Naast kleding liggen er ook tassen met broodtrommels en bekers. Het zou voor alle betrokkenen prettig zijn als er geen persoonlijke voorwerpen van leerlingen op school achterblijven! Wij vragen u om aankomende week een keer door de hoofdingang naar binnen te gaan, hier zijn alle gevonden voorwerpen uitgestald.

Nieuws van de MR (ingezonden stuk)

Tijdens de laatste MR vergadering van schooljaar 2022/2023 is teruggeblikt op een jaar waarin er een aantal thema’s terugkerend waren. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de schoolpleinen, het klimaat in de klassen (CO2) en de financiële en inhoudelijke onderdelen waarop de MR akkoord moet geven.
Een ander belangrijk onderdeel van deze avond was het afscheid van twee erg fijne MR leden die zich beiden een periode van 3 jaar met hart en ziel namens de ouders hebben ingezet voor de MR. We willen daarom nogmaals Inger Roenhorst en Floris Zwanenburg ontzettend bedanken voor hun inzet en het delen van hun scherpe gedachtegang tijdens de vergaderingen.
Er zijn verkiezingen geweest en daarbij zijn er twee ouders herkozen, Martijn Jacobs en Marijn Bengevoord. Ook zijn er twee nieuwe ouders gekozen voor de MR, Niels Primus en Maaike Endedijk. Hartelijk welkom, we verheugen ons op jullie komst!
Namens alle leden van de MR wensen we jullie een fijne zomervakantie toe.

Aanmelden broertjes en zusjes

Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoeveel leerlingen wij volgend schooljaar (per locatie) nog kunnen plaatsen, is het belangrijk om te weten hoeveel broertjes/zusjes wij kunnen verwachten. Dus wilt u uw kind aanmelden als uw kind vóór 1 februari 2024 vier jaar wordt? Ook jongere kinderen kunnen alvast worden aangemeld.