Nieuwsbrief 19

24 juni 2022

Nieuws voor de periode
25 jun t/m 8 jul 2022

Agenda

27 jun GMR vergadering
28 jun De groep van Nicole/ Simone neemt deel aan de workshop ‘Wereld Djembe’
29 jun De groep van Marloes/ Marijke neemt deel aan de workshop ‘Cardio Drums’
29 jun De groep van Norbert neemt deel aan de workshop ‘Baronnen en fabrieken’
01 jul Verslag mee
04 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
05 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
06 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
06 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
07 jul OR vergadering
13 jul Afscheidsfeest groep 5
14 jul Spelletjesdag alle groepen
14 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
29 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Hartelijk welkom

Nieuw bij ons op school: Kynaily. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier op Het Zeggelt!

Wenochtend

Op woensdag 6 juli is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend jaar uit zal zien. Groep 8 is vrij. Wij hopen en verwachten dat wij volgende week maandag de groepsindeling voor volgend jaar kunnen meegeven. Het is een ingewikkeld proces om alle leerlingen zorgvuldig in te delen en de juiste (nieuwe) leerkrachten te vinden.

Inloopavond

Als er onduidelijkheden of vragen zijn over het verslag, of u wilt met de leerkracht het verslag bespreken, dan kan dat. Op woensdag 6 juli zijn alle leerkrachten tussen 19.00 uur en 20.00 uur in hun groep aanwezig om u te woord te staan.

Nieuwe speeltoestellen locatie Dr. Benthemstraat

Afgelopen week zijn er op het achterplein (bovenbouw) nieuwe speeltoestellen geplaatst. Dit is samen met Stadsdeel Centrum geregeld. Het nevendoel was namelijk om meer speelgelegenheid in de wijk te realiseren. De gemeente heeft tevens gehoor gegeven aan ons verzoek om rekening te houden met onze lopende subsidieaanvraag Groene Schoolpleinen. De toestellen zijn van duurzaam en natuurlijk materiaal gemaakt en een deel van de ondergrond wordt gras.
Als tegenprestatie is het aan school om zelf met school het valzand onder het andere deel van de toestellen te scheppen. Op maandag 27 juni wordt deze klus in twee rondes door ouders, samen met leerlingen, geklaard. In Parro kunt u zich nog aanmelden om te komen helpen.
De leerlingen en de kinderen uit de buurt kunnen vanaf dinsdag genieten van deze mooie aanwinst.

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

De laatste MR-vergadering van schooljaar 2021-2022 trapten we af met een terugblik op het groep 8 kamp. Daarna hebben we een aantal zaken over het lopende schooljaar besproken, maar ook vooruitgekeken naar het komende schooljaar. Naast enkele financiële onderwerpen informeerde de directie ons over de vergroening van de schoolpleinen. De directie gaf aan dat er afspraken zijn gemaakt met een gespecialiseerd bureau dat een plan gaat uitwerken in de komende weken. Na onze oproep in eerdere nieuwsbrief hebben zich gelukkig een aantal ouders gemeld om te helpen vergroenen. Dank! Wordt vervolgd!
We hebben de uitstroom van groep 8 geëvalueerd en de start van het nieuwe schooljaar doorgesproken. De formatie is gelukkig rond, binnenkort meer informatie per brief. Zoals je wellicht in de media hebt gelezen, krijgt rekenen in het nieuwe schooljaar extra aandacht, ook bij ons op school.
We bespraken ook gezond eten: Het Zeggelt vindt een gezonde levensstijl belangrijk en daarbij is ook gezond eten van belang, ook binnen school. We hebben gesproken hoe leerkrachten hier invulling aan geven. Gezond eten wordt gestimuleerd.
Dit was de laatste vergadering van leerkrachten Corinne en Norbert. Onder de leerkrachten worden twee nieuwe leden geworven.