Nieuwsbrief 19

25 juni 2021

Nieuws voor de periode
26 jun t/m 8 jul 2021

Agenda

28 jun ‘Inlogavond’ om het verslag te bespreken
28 jun GMR vergadering
30 jun Wenochtend. Groep 8 vrij!
01 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat
02 jul De groep van Elise/ Elsje Marije voert de musical ‘Welkom bij de les
Gigantosaurus’ op
06 jul Musical en afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat
07 jul Afscheidsfeest groep 5
08 jul Spelletjesdag alle groepen
08 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
23 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Inloopavond wordt inlogavond (herhaling)

Als er onduidelijkheden of vragen zijn over het verslag, of u wilt met de leerkracht het verslag bespreken, dan kan dat. Op maandag 28 juni zijn alle leerkrachten tussen 19.00 uur en 20.00 uur beschikbaar. U ontvangt van de leerkracht voorafgaand een link, zodat u tijdens de inlogavond in kunt bellen.

Wenochtend (herhaling)

Op woensdag 30 juni is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep zoals die er volgend jaar uit zal zien. Groep 8 is vrij.

Afscheid groep 5

Op woensdag 7 juli neemt groep 5 afscheid van de middenbouw. Dit vieren we in de groep. Normaal gesproken vragen we de ouders iets lekkers te maken voor dit afscheid. Deze organisatie pakt het middenbouwteam dit schooljaar zelf op.

Laatste schooldag: spelletjesdag alle groepen

De laatste schooldag, donderdag 8 juli, is er voor alle groepen een spelletjesdag. De leerlingen mogen speelgoed of een spelletje meenemen of verkleed op school komen. Denkt u eraan om het speelgoed/het spelletje even te reinigen zodra u het weer thuis hebt?

Afscheid collega

Dit schooljaar nemen wij afscheid van Iris (locatie Dr. Benthemstraat). Zij neemt afscheid in haar eigen groep van de leerlingen/ ouders. Wij bedanken Iris voor al haar inzet en betrokkenheid op Het Zeggelt.

Versoepelingen RIVM-maatregelen

Wij zijn blij dat er vanaf volgende week ook voor het basisonderwijs versoepelingen komen. De ‘subgroepen’ komen te vervallen, dat betekent dat we met de leerlingen weer groepsoverstijgend kunnen werken. Wij houden tot aan de zomervakantie de afspraken rondom het brengen en halen hetzelfde, maar voel u vrij om voor een afspraak/ vraag de school binnen te lopen.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar brengen wij veel gevonden voorwerpen naar het goede doel. Het gaat soms om prachtige kledingstukken die op school zijn blijven liggen. Naast kleding liggen er ook tassen met broodtrommels en bekers. Het zou voor alle betrokkenen prettig zijn als er geen persoonlijke voorwerpen van leerlingen op school achterblijven.
Maandag 5 juli en dinsdag 6 juli hangen en leggen wij alle spullen bij de poort van de hoofdingang op alle locaties. Alles wat na dinsdag overblijft gaat naar het goede doel.

Vooraankondiging ‘Papa’s voor pannenkoeken’ (ingezonden stuk)

Op vrijdagmiddag 10 september gaan hééél vééél papa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Kom je ook? Het feest begint meteen na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de Meeuwenstraat.
We gaan ervan uit dat we dit binnen de dan geldende RIVM-maatregelen kunnen organiseren.
De leerlingen van de locaties Dr. Benthemstraat lopen al onder schooltijd met hun groep naar de Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt sluiten dus daar af!
Wij bakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Het Zeggelt. In overleg met school en de leerlingenraad wordt een doel voor aankomend jaar gekozen aansluitend op onze cultuur programma.
Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Eén pannenkoek kost slechts €1,00 (maar meer mag natuurlijk altijd!).

P.s.: we zoeken dit jaar ook weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om te doen, en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken! De papa’s beginnen om 8.00 uur met de voorbereiding.

Papa’s voor pannenkoeken is een actie van Stichting Vrienden van Het Zeggelt.