Nieuwsbrief 19

28 juni 2019

Nieuws voor de periode
van 29 juni t/m 11 juli

Agenda

01 jul Inloopavond om het verslag te bespreken
02 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Dr. Benthemstraat (19.00 uur)
03 jul Wenochtend. Groep 8 vrij!
09 jul Afscheidsavond groep 8, locatie Meeuwenstraat en Floraparkstraat (19.00 uur)
10 jul Afscheidsfeest groep 5
11 jul Laatste schooldag, start zomervakantie om 14.30 uur!
26 aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Afscheid collega

Dit schooljaar nemen wij afscheid van Marleen R. Zij neemt afscheid in haar eigen groep van de leerlingen/ouders. Wij bedanken Marleen voor al haar inzet en betrokkenheid op Het Zeggelt.

Afscheid groep 8 (herhaling)

Ook dit jaar voeren wij de afscheidsmusical van onze groepen 8 op in de theaterzaal van Concordia. Voor de leerlingen van de Dr. Benthemstraat en hun ouders zal dit zijn op dinsdag 2 juli en voor de leerlingen van de Meeuwenstraat en Floraparkstraat en hun ouders op dinsdag 9 juli. De leerlingen worden om 18.30 uur verwacht, de musical begint om 19.00 uur. Na afloop van de musical nodigen wij de leerlingen en hun ouders van harte uit voor een hapje en een drankje in de koepel van de Dr. Benthemstraat.

Wenochtend (herhaling)

Op woensdag 3 juli is de wenochtend. Dat betekent dat alle leerlingen worden verwacht in de groep waar zij volgend schooljaar gaan starten. Groep 8 is vrij.

Uitkomst enquête ‘leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte’

Afgelopen schooljaar heeft u als ouder/verzorger middels de enquête ‘leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte’ uw mening kunnen geven over de zorgstructuur die binnen Het Zeggelt wordt geboden. In totaal is er door 233 respondenten gereageerd. Dank daarvoor!
Inmiddels zijn de resultaten intern en met de MR besproken. Hieruit volgen enkele acties voor volgend schooljaar. Eén van de acties is het helder in kaart brengen van de ondersteuningsstructuur, zodat u zicht krijgt op wanneer er een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief wordt uitgevoerd voor uw kind en op welke wijze wij gebruik kunnen maken van de expertise vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) en de Commissie 10-14.

Bovenbouwleerlingen positief over de school

Wij hebben een landelijke leerlingtevredenheidsenquête afgenomen onder de bovenbouwleerlingen en daaruit volgt een verslag aan de school. De leerlingen van Het Zeggelt zijn positief over de school en geven de school een dikke acht! Geen enkele leerling gaf een onvoldoende. Leerlingen voelen zich op onze school naar eigen zeggen erg veilig en op de vraag of er gepest wordt, kwam de score op de schaal van 1 (elke dag) tot 5 (helemaal nooit), op een 4,57 gemiddeld! Ook over het leren en de leerkrachten zijn leerlingen zeer positief.

Gevonden voorwerpen

Ieder jaar brengen wij veel gevonden voorwerpen naar het goede doel. Het gaat soms om prachtige kledingstukken die op school zijn blijven liggen. Naast kleding liggen er ook tassen met broodtrommels en bekers. Het zou voor alle betrokkenen prettig zijn als er geen persoonlijke voorwerpen van leerlingen op school achterblijven!

Vooraankondiging ‘Papa’s voor pannenkoeken’ (ingezonden stuk)

Op vrijdagmiddag 13 september gaan (voor de vierde keer) hééél vééél papa’s pannenkoeken bakken voor Het Zeggelt! Kom je ook? Het feest begint meteen na schooltijd om 12.30 uur op het plein van de Meeuwenstraat.
De leerlingen van de locaties Dr. Benthemstraat en Floraparkstraat lopen al onder schooltijd met hun groep naar de Meeuwenstraat. Alle leerlingen van Het Zeggelt sluiten dus daar af!
Wij bakken voor het goede doel: de netto opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Het Zeggelt. In overleg met school en de leerlingenraad is het doel voor aankomend jaar ‘meer groen voor natuurlijk spelen op het schoolplein’ gekozen. Daarom: kom allemaal en zorg voor goede trek.
Eén pannenkoek kost slechts €1,00 (maar meer mag natuurlijk altijd!). Neem ook je ouders of verzorgers mee, hoe meer mensen, hoe meer pannenkoeken, hoe meer we voor school verdienen!

P.s.: we zoeken dit jaar ook weer nieuwe papa’s om mee te helpen. Meld je vanaf nu aan bij Rolf Jongedijk via het mobiele nummer 06-53577020. Het is super leuk om te doen, en je leert er ook nog eens de fijne kneepjes van het échte pannenkoekenbakken! De papa’s beginnen om 8.00 uur met de voorbereiding.